Komunikat Piąta Rocznica Święceń Biskupich Biskupa Łomżyńskiego

Przed pięciu laty, w dniu 11 listopada 2011 r. papież Benedykt XVI mianował nowego Biskupa dla Diecezji Łomżyńskiej – Ks. Prałata dra Janusza Stepnowskiego, pracownika watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów. Przyjął on sakrę biskupią i oficjalnie rozpoczął swą posługę w katedrze w Łomży 18 grudnia 2011 r., w IV Niedzielę Adwentu.
W tym roku dzień 18 XII przypada również w IV niedzielę Adwentu. W tym dniu w szczególny sposób pamiętajmy o Pasterzu Diecezji podczas Mszy św. w modlitwie wiernych oraz w naszych modlitwach osobistych, prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla posługi pasterskiej, którą Biskup Janusz Stepnowski pełni w naszej Diecezji oraz w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Jan Krupka
Rzecznik Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej