Zdjęcie organisty św. Franciszka.JPG

 

Pan Mariusz Pędzich, nasz organista, w tym tygodniu będzie roznosił opłatki na ulicach: Kleeberga, Sucharskiego i Ks. Blachnickiego.

Od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do godz. 21:00, a sobotę od godz. 9:00. W klapie będzie miał zapięty identyfikator ze zdjęciem, pieczęcią parafii i ks. proboszcza. Za opłatki składamy ofiarę, jako wynagrodzenie za całoroczną pracę pana organisty w naszej parafii, jest to jego utrzymanie. Dlatego na miarę swoich możliwości potraktujmy go z życzliwością i ofiarnością.