D E K R E T
w sprawie dyspensy od pokarmów mięsnych w dniu 2 listopada br.

Mając na uwadze świąteczny charakter dnia 2 listopada, który w bieżącym roku przypada w piątek, niniejszym – na podstawie kanonów 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego – u d z i e l a m d y s p e n s y od spożywania pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji.
Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

+ Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński