Posługa polegająca na czytaniu Słowa Bożego podczas liturgii wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego też biskup Janusz Stepnowski powołał Diecezjalną Szkołę Lektora. Będzie ona funkcjonowała w poszczególnych dekanatach diecezji łomżyńskiej.

Ważne, by lektor umiał czytać głośno i wyraźnie – „Nawet najpiękniejsze słowo, które nie jest usłyszane nie wydaje owoców, a więc, żeby słowo mogło dotrzeć do odbiorcy, ten kto je czyta musi mieć stosowny warsztat” – mówi ks. Krzysztof Chodkowski, koordynator Diecezjalnej Szkoły Lektora. Dodajmy, że formacja będzie odbywała się pod okiem specjalistów w kwestii liturgii i wymowy: -„Wykładowcami w Diecezjalnej Szkole Lektora będą księża, natomiast od strony praktycznej wspierać ich będą m.in. poloniści”- mówi ks. Chodkowski.

Chętni do wzięcia udziału w formacji Diecezjalnej Szkoły Lektora mogą kontaktować się z duszpasterzami odpowiedzialnymi za szkołę w konkretnych dekanatach:

Ostrołęka, par. pw. św. Antoniego, Rzekuń – ks. Krystian Urbanek

Artykuł: diecezja.lomza.pl