Każdy ma swój zegar, każdy ma swój czas, może Twój jest TERAZ?...

Dla kandydatów

Od połowy czerwca 2018 rozpocznie się przyjmowanie kandydatów na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

 

Ważne daty:
29.08.2018 (środa)– zakończenie przyjmowania zgłoszeń na I rok
30.08.2018 (czwartek, godz. 10.00) – w gmachu WSD w Łomży odbędzie się pisemny sprawdzian wiadomości z języka polskiego oraz ustny z zakresu teologii dla szkół ponadgimnazjalnych
03.09.2018 (poniedziałek do godziny 13.00) – zjazd przyjętych na rok I

http://wsd.lomza.pl/dla-kandydatow/