Tekst oraz zdjęcie: www.wzasiegu.pl

 

Po ogólnym wprowadzeniu do Ewangelii, kolejne audycje w ramach ABC Wiary rozmowy o Biblii zostały poświęcone Ewangelii wg św. Marka.

Z kolejnych audycji słuchacze mogą dowiedzieć się między innymi o autorze Ewangelii, miejscu i czasie powstania, a także przyjrzeć się poszczególnym osobom i wydarzeniom zapisanym przez św. Marka.

Do spotkań z Biblią, a szczególnie do podążania śladami Ewangelii wg św. Marka Zapraszają Joanna Ekstowicz i biblista ks. dr Zbigniew Skuza.