Ogłoszenie o zbiórce zużytego sprzętu.

  Green Office Ecologic Sp. z.o.o. jest firmą, która w ostatnich latach wspólnie z FUNDACJĄ Pomoc Kościołowi w Potrzebie miała już zaszczyt przeprowadzić swoje działania na terenie Parafii.
  Aby realizować kolejne projekty takie jak studnie, szkoły i szpitale prowadzimy w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Green Office Ecologic Sp. z.o.o. posiada wszelkie niezbędne i wymagane prawem zezwolenia do przeprowadzania takich akcji.

Jest okazja wyzbyć się elektro-śmieci, z których dochód przeznaczony jest dla Kościoła  w Potrzebie. Jeżeli państwo, takimi dysponujecie, to prosimy do 10 lutego, składować je z tyłu kościoła - miedzy kościołem a plebanią.