Mając na uwadze szczególny szczególny charakter dnia 4 maja – piątek, biskup łomżyński Janusz Stepnowski udzielił dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji.

Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

 

D E K R E T

w sprawie dyspensy od pokarmów mięsnych w dniu 4 maja 2018 r.

 

Mając na uwadze szczególny charakter dnia 4 maja - piątek, niniejszym - na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, u d z i e l a m d y s p e n s y od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji. Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Łomża, dnia 26 kwietnia 2018 r.

+ Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński

ks. Artur Szurawski Kanclerz Kurii