IX FESTIWAL MŁODYCH U KRÓLOWEJ MŁODZIEŻY
(Płonka Kościelna, 16 czerwca 2018 r.)

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży - nawiązując do komunikatu Wydziału Nauczania ŁKD (N. 253/2018), w którym stwierdzono, że diecezjalnym dziękczynieniem młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania będzie jej udział wraz z animatorami w IX Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej w dniu 16 czerwca 2018 r. - zaprasza do podjęcia działań zmierzających do organizacji pielgrzymki do Królowej Młodzieży.

Na kolejnych stronach niniejszego komunikatu podajemy scenariusz katechezy z linkami do filmów promujących festiwal, jak również wyjaśniającym dlaczego jest ono organizowane i do kogo skierowane. „Festiwal Młodych” w Płonce Kościelnej to wyjątkowe wydarzenie w skali naszej Diecezji, które z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników. Rokrocznie do Płonki Kościelnej przybywa ok. 2 tys. młodych. Gorąco prosimy o skierowanie zachęty nie tylko do młodzieży, która przyjmie w tym roku sakrament bierzmowania, ale również do tych, którzy przyjęli go przed laty.