W najbliższy czwartek, 15 marca br., w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które prowadził będzie Ks. prof. Czesław Parzyszek, pallotyn. Każdy nasz parafianin, który przystąpi w rekolekcje do sakramentu pokuty, otrzyma od spowiednika kartkę – pamiątkę, którą należy potem własnoręcznie podpisać, okazywać przy każdej załatwianej sprawie w kancelarii parafialnej i należy ją zachować do następnej kolędy, a kto skorzystał już z sakramentu pokuty w Wielkim Poście i taką kartkę posiada, to drugiej nie bierze. Owe kartki – pamiątki będą wydawane przez cały Wielki Post i okres wielkanocny, aż do Zesłania Ducha Świętego.