Komunikat dotyczący
inicjatywy modlitewnej „24 godziny dla Pana”
9 - 10 marca 2018 r.

Podczas Wielkiego Postu 2014 roku Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, z inspiracji Ojca Świętego Franciszka, zaproponowała akcję modlitewną „24 godziny dla Pana”. Polegała ona na zaproszeniu wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty oraz z możliwości adoracji eucharystycznej w wybranych kościołach, bez przerwy przez 24 godziny. Inicjatywa została dobrze przyjęta w całym Kościele, dlatego wiele diecezji zwróciło się z prośbą o jej powtórzenie.
Ojciec Święty Franciszek zdecydował, że co roku z piątku na sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu będzie realizowana inicjatywa modlitewna „24 godziny dla Pana”. W tym roku będzie ona miała miejsce 9 i 10 marca. Jako temat wiodący tego wydarzenia zostały wybrane słowa Psalmu 130,4: „Ty udzielasz przebaczenia”. Papież Franciszek rozpocznie celebrację pokutną w Bazylice św. Piotra, a następnie przez 24 godziny w wybranych kościołach Rzymu będzie można skorzystać z sakramentu pojednania.
Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów naszej diecezji, aby podjęli papieską inicjatywę, koordynowaną przez Papieską Radę ds. Promocji Nowej Ewangelizacji. Być może stanie się ona dla niektórych osób, od dłuższego czasu stroniących od sakramentu pojednania, okazją do doświadczenia Bożego Miłosierdzia, a dla innych możliwością dłużej spowiedzi połączonej ze spokojną rozmową z kapłanem.
W tym roku zaleca się, aby przez cały dzień 9 marca (piątek) miała miejsce w kościołach całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ks. Jacek Czaplicki
Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego