Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia 2018 r.

W tym roku podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyć nam będą słowa Prawica Twoja wsławiła się mocą. Pochodzą one z Księgi Wyjścia 15,1-21 zawierającego pieśń Mojżesza i jego siostry Miriam opisującą szczegóły wydarzeń prowadzących do wybawienia ludu Bożego z niewoli egipskiej. Wyzwolenie i zbawienie ludu Bożego dokonują się dzięki prawicy Boga, czyli mocy Bożej, która pokonuje przeciwników i chroni Naród Wybrany.

 

Boże wyzwolenie przyniosło ludowi nadzieję i obietnicę. Nadzieję, ponieważ narodził się nowy dzień, gdy ludzie mogli swobodnie oddawać cześć Bogu i zdać sobie sprawę ze swojej wartości. Była to również obietnica, że Bóg będzie zawsze im towarzyszył i żadna siła nie zdoła zniszczyć celu, do którego Bóg ich przeznaczył.
Św. Augustyn czyni analogię między wyzwalającym przeprowadzeniem Izraela przez Morze Czerwone a chrześcijan przez chrzest. Obydwa przejścia powołują do istnienia zgromadzenie ludu Bożego. Izraelici mogą swobodnie chwalić zbawcze ramię Boga w pieśni zwycięstwa Miriam i Mojżesza. Droga do jedności musi jednak często prowadzić przez wspólnotowe doświadczenie cierpienia. Wyzwolenie Izraelitów z niewoli jest założycielskim wydarzeniem tworzącym jeden lud. Dla chrześcijan proces ten osiąga szczyt w tajemnicach Wcielenia i Paschy. Przez chrzest chrześcijanie uczestniczą w Bożej służbie pojednania, ale nasze podziały utrudniają świadectwo i misję wobec świata wymagającego Boskiego uzdrowienia.
Uznając w związku z tym potrzebę modlitwy o jedność wierzących w Chrystusa, duszpasterstwo ds. ekumenizmu Diecezji Łomżyńskiej serdecznie zaprasza na nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan, które odbędzie się 18 stycznia br. w czwartek o godz. 18.00 w kościele katedralnym pw. św. Michała Archanioła w Łomży, ul. Dworna 25. Pierwszą część nabożeństwa będzie stanowiła Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego, Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego. Drugą natomiast Adoracja Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé, prowadzona przez wspólnotę Theoforos. Nabożeństwo to ma charakter otwarty.