27 grudnia 2017 r. środa

 

Kozłowskiego "Lasa" 3 (nr 1-10) ............................... I ksiądz od godz. 15:00
Kozłowskiego "Lasa" 1.................................... ten sam ksiądz od godz. 16:30
Kozłowskiego "Lasa" 3 (nr 11-20) ................................. II ksiądz godz. 15:00
Kozłowskiego "Lasa" 5 (nr 1-25) .................... ten sam ksiądz od godz. 16:30
Kozłowskiego "Lasa" 5 (nr.26-45)................................. III ksiądz godz. 15:00
Kozłowskiego "Lasa" 7 ............................................ III ksiądz od godz. 17:00
Sochaczewskiego 2 i 17,21 ........................................... IV ksiądz godz. 15:00

 

28 grudnia 2017 r. czwartek

 

Sochaczewskiego 6(11- 20) ............................ I ksiądz godz. 15:00
Sochaczewskiego 4................................... I ksiądz od godz. . 16:30
Sochaczewskiego 6 (nr 1-10) ................... II ksiądz od godz. 15:00
Sochaczewskiego 8 ....................................II ksiądz od godz. 16:30
Sochaczewskiego 10 (nr 1-35) ..................... III ksiądz godz. 15:00
Sochaczewskiego 10 (nr 36-45) ....................IV ksiądz godz. 15:00
Sochaczewskiego 12 ............................... IV ksiądz od godz. 16:30

 

29 grudnia 2017 r. piątek

 

Jezierskiego 6 (1 - 35)................................... I ksiądz godz. 15:00
Jezierskiego 6 (35 - 45)................................II ksiądz godz. 15:00
Jezierskiego 8 .............................................. II ksiądz godz. 16:30
Sikorskiego 47..............................................III ksiądz godz. 15:00
Sikorskiego 49 ........................................... IV ksiądz godz. 15:00

 

30 grudnia 2016 r. sobota

 

Maczka, Andersa, Hubalczyków
i Boh. Warszawy (domy prywatne)..................... I ksiądz godz. 9:00
Sikorskiego (domy prywatne)............................ II ksiądz godz. 9:00
11 Listopada, ul. Kuklińskiego, Brodowskiego i domy prywatne na
ul. Roweckiego Grota nr 26 i 34 ....................... 2 księży godz. 9:00

 

 

3 stycznia 2018 r. środa
Jezierskiego 4B (nr 1-35).........................I ksiądz godz. 15:00
Jezierskiego 4B (nr 36-45) .....................II ksiądz godz. 15:00
Jezierskiego 4A ................................ II ksiądz od godz. 16:30
Jezierskiego 2 i 10(36 - 45)............. III ksiądz od godz. 15:00
Jezierskiego 4 ....................................... III ksiądz godz. 16:30
Jezierskiego 10(1 - 35)..................... IV ksiądz od godz. 15:00
4 stycznia 2018 r. czwartek
Pileckiego 4 (1 – 30) ..................I ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 4 (31 – 58) ................II ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 6 (1 – 30) ..............III ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 6 (31 – 65) ............IV ksiądz godz. 15:00
5 stycznia 2018 r. piątek
Pileckiego 3 (nr 1-10) ................... I ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 1 .................................. I ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 3 (nr 11-20) ................ II ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 5 ................................. II ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 7 ............................... III ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 21 .............................. IV ksiądz godz. 15:00
8 stycznia 2018 r. poniedziałek
Pileckiego 11(nr 11- 20)................ I ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 13 ................................ I ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 11(nr 1-10).................. II ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 9 ................................. II ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 17 (nr 1-10)............... III ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 15 ............................. III ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 17(nr 11-20)............. IV ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 19 ............................ IV ksiądz godz. 16:30
9 stycznia 2018 r. wtorek
Pileckiego 25(nr 1 – 10) .............I ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 23.............................. I ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 25(nr 11 – 20) .......... II ksiądz godz. 15:00
Pileckiego 27 ............................. II ksiądz godz. 16:30
Pileckiego 29 ......................... .. III ksiądz godz. 15:00
Sikorskiego 2 ............................... IV ksiądz godz. 15:00
Sikorskiego 8 ............................... IV ksiądz godz. 16:30
10 stycznia 2018 r. środa
Sikorskiego 12 (1-10) ....................I ` ksiądz godz. 15:00
Sikorskiego 10 ............................... I ksiądz godz. 16:30
Sikorskiego 12 (nr 11 – 20) ........... II ksiądz godz. 15:00
Sikorskiego 14 ................................II ksiądz godz. 16:30
Sikorskiego 18 (nr 41- 50) ……….III Ksiądz godz. 1500
Sikorskiego 16 .............................III ksiądz godz. 16:30
Sikorskiego 18 (nr 1 – 40) ….….. IV ksiądz godz. 15:00
11 styczeń 2017 r. czwartek
Kleeberga 1 .................................... I ksiądz godz. 15:00
Kleeberga 4 ....................................II ksiądz godz. 15:00
Kleeberga 3 ....................................II ksiądz godz. 16:30
Bohaterów Warszawy 31 A............ III ksiądz godz. 15:00
Sucharskiego 1 ............................IV ksiądz godz. 15:00

 

12 stycznia 2018 r. piątek
Kleeberga 6 (1 – 10)...................... I ksiądz godz. 15: 00
Kleeberga 5 ....................................I ksiądz godz. 16:30
Kleeberga 6 (11 – 20)..................II ksiądz godz. 15: 00
Kleeberga 7 ..................................II ksiądz godz. 16:30
Kleeberga 11 ...............................III ksiądz godz. 15:00
Kleeberga 12 ...............................III ksiądz godz. 16:30
Sucharskiego 2 ............................IV ksiądz godz. 15:00
13 stycznia 2018 r. sobota
Ostrowska i Ławska ..................................... I ksiądz godz. 9:00
Poziomkowa, Konwaliowa, Jaśminowa ...... II ksiądz godz. 9:00
Konarskiego ................................................III ksiądz godz. 9:00
Kołłątaja .............................................III ksiądz godz. ok. 11:30
Maliszewskiego ................................III ksiądz godz. ok. 13:00 Komisji Eduk. Narod. …………............... IV ksiądz godz. 9:00