Umiłowani Bracia i Siostry,


Cicha i święta Noc oraz sprawowana w świątyniach uroczysta liturgia, wprowadzają nas w tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, która naznaczyła i nadal naznacza dzieje świata i człowieka. Wszak sam Bóg przyszedł, aby zamieszkać między nami (por. J 1,14), stał się rzeczywiście jednym z nas! W narodzonym w Betlejem Dziecięciu, zbliżył się do człowieka i dlatego we wspólnocie, którą tworzymy jako Chrystusowy Kościół, możemy doświadczać Jego dobroci i miłości.

Niech celebracja tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia umacnia wiarę, że Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, że przenika nasze serca, że zna nasze radości i smutki. Niech Nowy Rok będzie pełen mocy i darów Ducha Świętego, uzdalniających do odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego życia.

Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa oraz wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa dla każdej rodziny i każdego z Was.

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

 

 

Wszystkich, którzy planują uczestnictwo w Pasterce, prosimy o przybycie na godz. 23:30, na wspólny śpiew kolęd i podzielenie się opłatkiem; o godz. 24:00 Msza święta. Jest to także XIII rocznica pobłogosławienia naszej świątyni.

 W Uroczystość Narodzenia Pańskiego – porządek Mszy świętych niedzielny.

 We wtorek, drugi dzień świąt – Święto Świętego Szczepana. Porządek niedzielny.