Komunikat dotyczący
Diecezjalnego Kongresu Trzeźwości
Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa

Rok 2017 jest czasem szczególnej pracy Kościoła w Polsce na rzecz trzeźwości narodu. Wyrazem tej troski był Narodowy Kongres Trzeźwości, który pod hasłem: „Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa” odbywał się w Warszawie, w dniach 21 - 24 września 2017 roku. Kontynuacją obrad ogólnopolskiego Kongresu są tak zwane kongresy diecezjalne, odbywające się w całej Polsce.
Dlatego też Łomżyńska Kuria Diecezjalna, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Urząd Miasta Łomży zapraszają do udziału w Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości, który odbędzie się w środę 8 listopada 2017 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.
Z uwagi na tematykę dotycząca profilaktyki w rodzinie, w szkole i w parafii, do udziału w Kongresie zapraszamy przede wszystkim księży uczących religii w szkołach i katechetów świeckich. Można potraktować ten czas jako szkolenie z wspomnianego zakresu, uzyskując tym samym odpowiednie zaświadczenie.

 

Program:
9.15 - „Narodowy Program Trzeźwości” - bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
9.45 - "Skutki dobrej profilaktyki" - 25 lecie działalności WOPiTU, podsumowanie i plany na przyszłość - mgr Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
10.30 - „Łomżyńska Szkoła Profilaktyki” - dr Agnieszka Muzyk, Zastępca Prezydenta Łomży
11.00 - „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące wobec zachowań młodzieży” - prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszk, wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium - Warszawa
11.30 - „Dobra profilaktyka jako wyzwanie dla rodziców, szkoły i społeczności lokalnej. Prezentacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” - dr Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
12.00 - przerwa na kawę
13.00 - „Wzmocnienie efektywności świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym” - Jolanta Terlikowska - PARPA
13.45 - „Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość” - ks. dr Marek Dziewiecki
15.15 - obiad i zakończenie

Jednocześnie informujemy, że o godz. 18.00, również w Sali Centrum Kultury, będzie miał miejsce wykład ks. dra Marka Dziewieckiego zatytułowany „Jak uchronić nasze dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata?”. Będzie on miał charakter otwarty i każdy będzie mógł wziąć w nim udział. Prosimy zatem Księży Proboszczów, aby podali tę informację swoim parafianom w czasie ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 5 listopada br.