Zdjęcie: http://idziemy.pl/kosciol/rozaniec-do-granic-modlitwa-do-granic-mozliwosci

Komunikat dotyczący
inicjatywy modlitewnej „Różaniec do granic”

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień fatimskich. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieciom orędzie ocalenia: „Nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu Niepokalanemu Sercu i odmawiajcie Różaniec”.
Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic”. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.
Przedsięwzięcie, które zrodziło się oddolnie wśród osób świeckich, zostało przyjęte i zaakceptowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Odbędzie się ono 7 października br., w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej, na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Tego dnia o jednej godzinie odmówimy cztery części Różańca.
Prosimy księży i wiernych świeckich Diecezji Łomżyńskiej, aby włączyli się w tę inicjatywę. Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się na granice naszej Ojczyzny. Rodzimy niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach.
Prosimy Księży Proboszczów, aby w tym dniu zorganizowali w parafiach uroczyste Nabożeństwo Różańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz wspomniane materiały duszpasterskie, można znaleźć na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl.

Ks. Jacek Czaplicki Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

 

 

Komunikat dotyczący
Inicjatywy modlitewnej „Iskra Miłosierdzia”
28 września 2017 roku

Już po raz dziesiąty w czwartek 28 września 2017 r., o godz. 15.00, w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, na placach, rogach ulic i skrzyżowaniach miast, miejscowości i wsi, a także w innych miejscach publicznych, pojawią się poszczególne osoby i całe wspólny, aby pomodlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W tym roku intencje modlitwy są następujące:
- Za kapłanów, by pełnili wolę Bożą przekazaną przez Jezusa siostrze Faustynie: „Powiedz swoim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy będą kruszyć się pod ich słowami, kiedy mówić będą o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłość moją, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa i porwą serca, do których przemawiać będą (Dz 1521).
- o pokój na świecie
- za Prezydenta i Rząd RP
Każda parafia czy wspólnota może zgłosić swój udział w Inicjatywie poprzez stronę www.iskra.info.pl. Tam również można znaleźć pomoce ułatwiające przygotowanie modlitwy. Do publicznego odmawiania Koronki może włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu dróg, placu czy ulicy i odmówić Koronkę indywidualnie lub w grupie osób.
Prosimy Księży Proboszczów o zaproszenie do udziału w tej akcji swoich parafian, podczas Mszy św. w niedzielę 24 września br. oraz o podanie wykazu miejsc, w których taka modlitwa będzie się odbywać.

ks. Jacek Czaplicki Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego