Komunikat
do Duszpasterzy i Wiernych Diecezji Łomżyńskiej
w sprawie dziękczynienia za plony w 2017 roku

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej informuje że ogólnopolskie dożynki odbędą się na Jasnej Górze w dniach 2- 3 września 2017 r. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych będzie odprawiona w niedzielę 3 września br. o godz. 11.00 przed szczytem jasnogórskim.
Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w dniu 10 września 2017 r. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Zapraszamy na to modlitewne spotkanie wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Biskupa Janusza Stepnowskiego, Pasterza Diecezji chcemy podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów oraz modlić się w intencji rolników i osób związanych z rolnictwem.
Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji, także miejskich, do wysłania na Dożynki Diecezjalne do Kolna delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza oraz zorganizowania grupy wiernych do wzięcia udziału w tej uroczystości. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci mogą nieść dar ołtarza złożony z owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich.

Ramowy program uroczystości:
1. Od godz. 10.30 zbierają się delegacje poszczególnych parafii z wieńcami i darem ołtarza na placu przy kościele w Kolnie.
2. Delegacje parafialne zgłaszają się w sekretariacie dożynek przed kościołem.
3. Godz. 12.00 - Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego. Księża, którzy chcą wziąć udział w koncelebrze, biorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).
4. Godz. 13.30 - Druga część uroczystości na placu przy kościele.

Ks. Krzysztof Chodkowski
Ceremoniarz diecezjalny

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny