KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY REKRUTACJI DO DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ W ŁOMŻY NA ROK 2017/2018

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej informuje, że w dniu 06.09.2017 (środa) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK mieszczącej się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży odbędzie się egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do Instytutu Muzyki Kościelnej specjalność Organista oraz Kantor.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wrodzonych predyspozycji muzycznych dotyczących słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wokalne wykonanie dowolnej pieśni kościelnej, powtórzenie podanego schematu rytmicznego i melodycznego.
Celem Instytutu jest przygotowanie kandydata w zakresie umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz wiedzy o liturgii i muzyce, do pełnienia w przyszłości posługi organisty.


Absolwent DIMK po pięciu latach edukacji otrzymuje dyplom, który upoważnia go do pełnienia obowiązków organisty w diecezjach polskich. Zajęcia wykładowe odbywają się w środy w godzinach od 10.00 do 16.25, natomiast lekcje indywidualne nauki gry na fortepianie, organach po uzgodnieniu z wykładowcą.
Przedmioty nauczania w Instytucie obejmują: zasady muzyki, kształcenie słuchu, liturgikę, śpiew liturgiczny, emisję głosu, akompaniament liturgiczny, harmonię teoretyczną, harmonię praktyczną, chorał gregoriański, historię muzyki, metodykę prowadzenia chóru, prawodawstwo muzyki liturgicznej, formy muzyczne, organoznawstwo, improwizację organową, harmonię modalną, literaturę organową, dyrygenturę chóralną technikę kancelaryjną, chór oraz zajęcia indywidualne z instrumentu (fortepian, organy).
Dokumenty wymagane od kandydata: podanie, życiorys, opinia proboszcza o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej, 3 zdjęcia dyplomowe.

Czcigodni Księża Proboszczowie proszeni są o podanie do wiadomości wiernych niniejszego komunikatu w niedzielę 3 września br. w ogłoszeniach parafialnych.

W oczekiwaniu na spotkanie z pamięcią modlitewną

Ks. Kazimierz Ostrowski
Dyrektor DIMK