Miejsca ZAPISÓW na 33. PPŁ na Jasną Górę

czerwono–zielona

W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatów: Różan, Kadzidło,Krasnosielc, Ostrołęka, Myszyniec, Chorzele i Rzekuń.

Ostrołęka
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego (klasztor), ul. Gomulickiego 1 A
Parafia pw. Nawiedzenia NMP (Fara), ul. Szwedzka 2