Pielgrzymka osób niepełnosprawnych i ich rodzin do Gietrzwałdu

W Ostrołęce w naszej Parafii św. Franciszka z Asyżu w każdą drugą niedzielę miesiąca jest sprawowana Eucharystia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Osoby gromadzące się na Mszy Świętej o godzinie 14 tworzą wspólnotę modlitewną, gdzie pod przewodnictwem ks. Sławomira Brutkowskiego wznoszą modlitwę do Boga, dziękując, uwielbiając i prosząc Boga w różnych potrzebach, intencjach. Jedną z takich intencji, która się zrodziła był wyjazd pielgrzymkowy owej wspólnoty.

 

W sobotę 25 czerwca, już o poranku, wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak, pełni nadziei, wiary i miłości w to, że będzie pięknie, bo Bóg jest z nami i każdego z nas prowadzi. A celem naszego pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Rok 2017 to wyjątkowy czas pod względem rocznic: przeżywamy 140. rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W wydarzeniu tym przed pół wieku brali udział niemal wszyscy biskupi polscy, na czele z Księdzem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim - Prymasem Polski oraz Księdzem Kardynałem Karolem Wojtyłą, Metropolitą Krakowskim.

Nasza pielgrzymka to doskonały czas na podziękowanie Pani Gietrzwałdzkiej za wszelkie okazane łaski, czyniliśmy to podczas Eucharystii, a następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, w której ofiarowywaliśmy nasze cierpienia, trudy, bóle, jednocząc się z Jezusem cierpiącym, niosącym krzyż.

Był to piękny czas naszego pielgrzymowania i na pewno nie ostatni. Modlitwa, bycie z drugim człowiekiem to nieoceniony skarb jaki może ofiarować człowiek drugiemu. Niech takim swoistym zakończeniem stanie się wypowiedz Ojca Świętego Jan Paweł II, z przesłania do uczestników międzynarodowego sympozjum: „Osoby niepełnosprawne, w których z całą ostrością uwidacznia się kruchość ludzkiej kondycji, są niewątpliwie jednym z przejawów dramatu cierpienia. Dlatego w dzisiejszym świecie, opanowanym przez hedonizm i zaślepionym przez ulotne i złudne piękno, ich trudności są często postrzegane jako skandal lub prowokacja, a ich problemy jako kłopot, którego trzeba się pozbyć lub pospiesznie się z nim uporać. A przecież osoby te są żywymi ikonami ukrzyżowanego Syna”.