Służcie wiernie Chrystusowi niosąc Słowo Boże, miłosierdzie i miłość, i przesłanie pokoju – święcenia diakonatu

 

Akolita Karol Nerwiński nasz parafianin w sobotę 13 maja przyjął z rąk Ks. Bpa dra Janusza Stepnowskiego święcenia diakonatu.

Pamiętajmy o diakonie Karolu w naszych modlitwach.