Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:14
Wczoraj:41
Ten tydzień:55
Ten miesiąc:1207
Wszystkie:88312
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
 

Święto św. Krzysztofa - patrona kierowców

W przyszłą niedzielę 27 lipca po wszystkich Mszach świętych będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców i błogosławić pojazdy.

Pojazdy święcone będą na parkingach od strony ul. Ks. Pędzicha i ul. Bohaterów Warszawy.

 

,,Alleluja, Alleluja, Alleluja".

,,Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki".

,,Alleluja, Alleluja, Alleluja".

  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian:

  ,,Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modli tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą".

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

  ,,Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
  A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»".

,,Słuchacze przypowieści, a pośród nich uczniowie Jezusa, nie rozumieją w pełni odniesienia przypowieści do realnej rzeczywistości, dlatego proszą Jezusa o wyjaśnienie jednej z nich".

    ,,Po ogłoszeniu ewangelii o królestwie, przeciwnicy zasiali pośród słuchaczy Jezusa chwast obłudy religijnej, który właśnie zaczął wyrastać..."

    ,,Uczniowie są zaskoczeni nauczaniem Jezusa w przypowieściach. pytają teraz o znaczenie drugiej przypowieści. Zasiewanie ziarna z pierwszej przypowieści zostało teraz rozbudowane o zaskakujący wątek dosiania chwastu przez przeciwnika gospodarza. Został dodany wątek walki duchowej. Sieje nie tylko Jezus, sieje również Jego przeciwnik".

Więcej…

 

Papież do chorych: pamiętajmy o kruchości...

  Lato, dla jednych okres wakacyjnego odpoczynku, dla innych - osób chorych i w podeszłym wieku - może być czasem tym trudniejszym, gdy nasilają się problemy z niektórymi usługami, zwłaszcza w wielkich miastach. Przypomniał o tym Papież w specjalnym przesłaniu wideo skierowanym do pacjentów i personelu kliniki Gemelli.

  Szpital ten Franciszek miał odwiedzić 27 czerwca i odprawić tam Eucharystię, jednak jak sam przyznaje, nasilający się ból głowy z mdłościami pokrzyżował mu te plany w ostatniej chwili. Odwołanie wizyty wywołało wówczas rozczarowanie wielu oczekujących Ojca Świętego, który poczuł się w obowiązku wyjaśnić tę sytuację.

  ,,Rozumiem przykrość, jaką odczuli nie tylko przełożeni, ale także ci wszyscy, którzy pracowali [nad przygotowaniami do tej wizyty] z tak wielkim wysiłkiem i zapałem - powiedział Franciszek. - Rozumiem przede wszystkim uczucie zawodu chorych już gotowych do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej, którą chciałem osobiście sprawować. Myślę właśnie o was, chorzy, będący pod troskliwą i fachową opieką personelu medycznego i paramedycznego Gemelli. Stale kosztujcie na modlitwie spraw Bożych, bądźcie świadkami, że tylko Bóg jest waszą siłą. Wy, chorzy, którzy doświadczacie kruchości ciała, możecie z mocą świadczyć wobec bliskich wam osób, jak cennym dla życia dobrem jest Ewangelia, miłosierna miłość Ojca, a nie pieniądze czy władza. Bo nawet jeśli ktoś według światowych kryteriów jest ważny, nie może dodać do swego życia nawet jednego dnia. (...) Wiedzcie, że bardzo pragnąłem spotkania z wami, jednak jak dobrze wiecie, nie jesteśmy panami naszego życia i nie możemy nim rozporządzać wedle uznania. Musimy zaakceptować naszą kruchość. Wraz ze mną zachowujcie ufność, że tylko w Bogu jest nasza siła".

Opr. rafmed/opoka.pl

 

Zaproszenie na spotkanie ,,U Babci Anny" dzieci z opiekunami

  Z racji uroczystości Św. Joachima i Anny rodziców Najświętszej Maryi Panny, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zaprasza dzieci z ich opiekunami na doroczne spotkanie „U Babci Anny" - w dniu 25 lipca (piątek), poświęcone czci Świętej Anny, Babci Pana Jezusa.

 Spotkanie odbędzie się w ogrodach Biskupich od godz. 10.00. Wejście na miejsce spotkania bramą od ul. Sadowej 3 oraz bramą przed Domem Księży Emerytów od ul. Giełczyńskiej 20.
  W programie spotkania konkursy, gry i zabawy dziecięce.

Ks. Jacek Kotowski Dyrektor Domu Biskupiego

 

30.Jubileuszowa Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę 1 - 14 sierpnia

ZAPISY

  Zapisu na 30. Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską dokonujemy przede wszystkim u swoich duszpasterzy w parafiach od niedzieli 27 do 30 lipca.

  Zapisy będą prowadzone, w tych samych dniach, również w Sekretariacie Pielgrzymki od niedzieli 27 - 31 lipca w budynku Instytutu Teologicznego w Łomży, przy ul. Sadowej 3 (przy katedrze), w godz. 11.00 - 13.00 oraz w godz. 16-18.

  Do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości. W wypadku, gdy uczestnik pielgrzymki dokonuje zapisu indywidualnie w Sekreta­riacie, powinien przedłożyć właściwą opinię od swojego Księdza Proboszcza.

Więcej…

 

Ojciec Święty Franciszek: ,,Bądźmy żyzną glebą dla Słowa Bożego..."

  Główne rozważanie poprzedzające Anioł Pański Papież poświęcił, zgodnie ze zwyczajem, Ewangelii niedzielnej. Słyszymy w niej przypowieść o siewcy. Jezus nie tylko ją opowiada, ale również wyjaśnia jej alegoryczne znaczenie. Wskazuje na kolejne rodzaje przeszkód, jakie napotyka u ludzi głoszenie Królestwa Bożego, oraz owocność tego głoszenia, gdy spotka się ze zrozumieniem i przyjęciem.

  „Przypowieść ta przemawia dziś do każdego z nas, tak jak przemawiała do słuchaczy Jezusa dwa tysiące lat temu – mówił Ojciec Święty. – Przypomina nam, że jesteśmy rolą, w którą Pan niestrudzenie rzuca ziarno swego Słowa i miłości. Z jakim nastawieniem Go przyjmujemy? I możemy zadać pytanie: Jakie jest nasze serce? Jaki teren ono przypomina: drogę, glebę kamienistą, krzak? To od nas zależy, by stać się glebą żyzną, bez cierni czy kamieni, ale starannie uprawianą, aby przyniosła dobre owoce dla nas i dla naszych braci. I dobrze jest pamiętać, że także my jesteśmy siewcami. Bóg sieje dobre ziarno. A tutaj możemy zadać sobie pytanie: Jaki rodzaj ziarna wychodzi z naszego serca, z naszych ust? Nasze słowa mogą uczynić wiele dobra, ale także wiele zła! Mogą uzdrawiać, ale i ranić. Mogą zachęcać, ale i przybijać. Zapamiętajcie, że liczy się nie to, co wchodzi, ale to, co wychodzi z ust i serca. Niech Matka Boża nauczy nas swoim przykładem, jak przyjmować Słowo, strzec go i czynić owocnym w nas i w innych”.

Opr. rafmed/opoka.pl

 

  Akcja św. Krzysztof jest to apel, z którym MIVA Polska zwraca się do Kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby jeździli ostrożnie i bezpiecznie, a w duchu wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy na środki transportu dla polskich misjoanrzy i misjonarek

 Weź udział w Akcji św. Krzysztof

Podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry

Pomóż polskicm misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych

Każdy, kto przynajmniej raz w roku wesprze naszą Akcję poprzez wpłatę na nasze konto otrzyma pocztą potwierdzenie z podziękowaniem oraz honorową „Kartę Przyjaciela MIVA Polska” i naklejki z modlitwą kierowcy do samochodu!

  Hasło tygodnia: Niesiemy Chrystusa na krańce świata Organizatorzy: MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców! Pomoc z MIVA Polska POLSKIM MISJONARZOM w 2013 roku: Zostało zrealizowanych 55 próśb (projektów) od polskich misjonarzy z 26 krajów Afryki, Ameryki Płd. i Azji. Przekazane fundusze 1.355 089 zł na: 41 samochodów, 2 ambulanse, 9 motocykli i skuterów, 20 rowerów, 1 traktor, 1 skuter śnieżny! Wartość całkowita tych projektów to 4.380.000 zł(1.042 240 Euro)! Zrealizowane projekty według przynależności kościelnej poszczególnych misjonarzy: księża diecezjalni FD 15; siostry zakonne 15; księża i bracia zakonni 23; świeccy misjonarze 2. Ogółem wpłaty z parafii w 2013 roku wyniosły: 1.561 900 zł 89 gr.

Więcej…

 
 

______________________

Alpha Ostrołęka