Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:99
Wczoraj:144
Ten tydzień:414
Ten miesiąc:2237
Wszystkie:77934
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Niedziela Palmowa - SYMBOLIKA I ZNACZENIE

  Siedem dni przed Wielkanocą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jest to dzień inicjujący Wielki Tydzień, czas szczególnego wyciszenia, przeżywania Paschy Jezusa – Jego Męki i Zmartwychwstania. Już w IV wieku powstał w Jerozolimie zwyczaj, że patriarcha w ten dzień otoczony radośnie okrzykującym tłumem wsiadał na oślicę i wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej do miasta.

  Na Zachodzie zwyczaj ten wszedł w powszechną praktykę w wieku V i VI, w Rzymie święcenie palm i procesje rozpoczęły się od IX wieku, a w XI w. włączono je do liturgii papieskiej. Wcześniej na Zachodzie niedzielę tę nazywano Niedzielą Męki Pańskiej i odczytywano pasję z Ewangelii św. Mateusza. Po soborze trydenckim (1545-1563) postanowiono usunąć lokalne różnice i od tego czasu również w Rzymie przyjęto nazwę Niedziela Palmowa. Obecna nazwa Niedziela Palmowa Męki Pańskiej łączy obie tradycje.

  Niegdyś kapłan przywdziewał w Niedzielę Palmową szaty koloru fioletowego - pokutne. Aż do ostatniej reformy (1955) Wielkiego Tygodnia panował zwyczaj, że celebrans wychodził przed kościół, którego bramy następnie zamykano. Wtedy kapłan uderzał w drzwi trzykrotnie krzyżem, następnie bramy otwierały się i ksiądz wraz z uczestnikami procesji wchodził do kościoła. Symbol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa. Obecnie kapłan przywdziewa szaty koloru czerwonego, procesja ma zaś charakter triumfalny.

Więcej…

 

,,Mądrość to pierwszy z darów Ducha Świętego. Pozwala nam on patrzeć na świat tak jak Bóg i żyć zgodnie z Jego wolą – mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Dziś rozpoczął nowy cykl katechez o darach Ducha Świętego. Duch – jak zaznaczył – sam jest darem w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, ale też przekazuje dary duchowe".

  ,,Kościół wyszczególnił ich siedem. Rozpoczynając od mądrości, Franciszek zastrzegł, że nie chodzi tu o mądrość ludzką, która jest owocem poznania i doświadczenia, lecz o dar, który otrzymujemy od Boga, gdy jesteśmy z Nim w zażyłej relacji. Kiedy bowiem trwamy w jedności z Panem Bogiem, Duch Święty jakby przemieniał nasze serce, pozwalając mu doświadczyć swego ciepła i umiłowania – powiedział Papież".

  „Mądrość to łaska widzenia wszystkiego oczami Boga. Tylko tyle: widzieć świat, sytuacje, okoliczności, problemy, wszystko oczami Boga – mówił Ojciec Święty. – Niekiedy patrzymy na coś pod kątem naszych przyjemności, według stanu naszego serca – z miłością czy z nienawiścią, z zazdrością. Ale to nie jest spojrzenie Boga. Duch Święty sprawia, że chrześcijanin staje się mądry. Jednakże nie w tym sensie, że ma odpowiedź na wszystko, że wszystko wie. Człowiek mądry zna Boga, wie jak On działa, wie, kiedy coś jest od Boga, a kiedy nie. Serce człowieka mądrego ma posmak Boga, czuć w nim Boga. Jakże jest ważne, aby w naszych wspólnotach byli tacy chrześcijanie! Wszystko w nich mówi o Bogu, staje się pięknym i żywym znakiem Jego obecności i miłości”.Papież podkreślił, że takiej mądrości nie możemy sobie zapewnić sami".

alt

Więcej…

 

Małżeństwo to wspaniały zamysł Boga. Realizuje się jednak w prostocie i kruchości ludzkiego życia. Dlatego małżonkowie muszą się oprzeć na Bogu, nawzajem się za siebie modlić i odważnie chcieć żyć razem – mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił sakramentowi małżeństwa. Swój zamysł w tym względzie Bóg ujawnił już na samym początku Pisma Świętego. „Stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę... Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 1,27; 2,24).

  „Obrazem Boga jest para małżeńska, mężczyzna i kobieta, oboje, nie tylko mężczyzna ani nie tylko kobieta, ale oboje – podkreślił Ojciec Święty. – I to właśnie jest obrazem Boga. Miłość, przymierze Boga z nami w tym się odzwierciedla, w przymierzu małżeńskim. I to jest piękne, bardzo piękne! Zostaliśmy stworzeni dla miłości, jako odbicie Boga i Jego miłości. I w związku małżeńskim mężczyzna i kobieta realizują to powołanie we wzajemności, pełnej i definitywnej wspólnocie życia. Kiedy mężczyzna i kobieta sprawują sakrament małżeństwa, Bóg, by tak powiedzieć, w nich się odzwierciedla”.Franciszek przypomniał, że zgodnie z nauczaniem św. Pawła chrześcijańskie małżeństwo jest też odzwierciedleniem relacji między Chrystusem a Kościołem.

Więcej…

 

,,Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża" - stwierdził papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

  Podkreślił, że ,,chrześcijaństwo nie jest doktryną filozoficzną, nie jest programem życia, aby przetrwać, aby uchodzić za człowieka dobrych manier, by się pogodzić", zaś ,,krzyż nie jest ozdobą umieszczaną na ołtarzu, lecz tajemnicą miłości Boga".

  Ojciec Święty wyszedł w swojej homilii od pierwszego czytania (Lb 21,4-9) mówiącego o tym jak lud szemrał na pustyni przeciw Mojżeszowi i Bogu. Kiedy Pan zesłał węże, lud uznał jednak swój grzech i poprosił o znak zbawienia. Zauważył też, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii (J 8,21-30) przestrzegł faryzeuszów: "pomrzecie w grzechach swoich".

  ,,Samemu nie można wydobyć się ze swoich grzechów. Nie ma szans. Ci uczeni w Piśmie, nauczyciele prawa nie mieli o tym jasnego pojęcia. To prawda, wierzyli w przebaczenie Boga, ale czuli się silni, wystarczali sobie, wiedzieli wszystko. A w końcu uczynili oni z religii, z adorowania Boga pewną kulturę z wartościami, refleksjami, pewnymi nakazami postępowania by uchodzić za ludzi dobrych manier i co prawda sądzili, że Pan może przebaczyć, ale to wszystko było zbyt odległe" - stwierdził papież.

  Franciszek przypomniał, że Pan na pustyni polecił Mojżeszowi, aby sporządził węża i umieścił go na wysokim palu, a każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Papież zauważył, że wąż jest symbolem grzechu, jak widzimy to już w Księdze Rodzaju, gdy wąż skusił Ewę, zaproponował jej grzech. Natomiast Bóg nakazał wyniesienie grzechu jako sztandaru zwycięstwa. Nie można tego dobrze zrozumieć, jeśli nie rozumiemy tego, co Jezus mówi nam w Ewangelii. Jezus powiada Żydom: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem". Na pustyni został wyniesiony grzech, ale jest to grzech poszukujący zbawienia, bo tam jest leczony. Tym, który jest wyniesiony jest Syn Człowieczy, prawdziwy Zbawiciel, Jezus Chrystus.

alt

  ,,Chrześcijaństwo nie jest doktryną filozoficzną, nie jest programem życia, aby przetrwać, aby uchodzić za człowieka dobrych manier, by się pogodzić. Są to konsekwencje wiary. Chrześcijaństwo jest osobą, osobą wyniesioną na krzyż, osobą, która unicestwiła samą siebie, aby nas zbawić, uczyniła siebie grzechem. Tak, jak na pustyni został wywyższony grzech, tak tutaj wywyższony został Bóg, który stał się człowiekiem, a dla nas stał się grzechem. Na krzyżu były wszystkie nasze grzechy. Nie da się zrozumieć chrześcijaństwa bez zrozumienia tego głębokiego upokorzenia Syna Bożego, który uniżył samego siebie i stał się sługą aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, aby służyć" - podkreślił Franciszek.

Więcej…

 

Komunikat dotyczący 29. Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej Zambrów, 12-13 kwietnia 2014 roku

  Już od blisko 30 lat młodzi Diecezji Łomżyńskiej spotykają się, aby przeżywać święto wiary i doświadczenie radosnego Kościoła. W tym roku spotkanie młodzieży będzie okazją do duchowego rozpoczęcia przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016). W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem młodzież spotyka się w Zambrowie, w dniach 12-13 kwietnia, pod hasłem: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3).

  W Niedzielę Palmową dwie osoby z naszej Diecezji, wraz z delegacją z całej Polski, odbiorą z rąk Papieża Znaki Światowych Dni Młodzieży.
  Zapraszamy młodzież, duszpasterzy, nauczycieli, katechetów i rodziców do udziału w tym szczególnym święcie młodych, współorganizowanym przez Urząd Miasta Zambrowa.

Więcej…

 

Boże Miłosierdzie to wielkie światło miłości i czułości, to opatrywanie przez Boga z miłością ran naszych grzechów - powiedział papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

  Ojciec Święty komentując dzisiejszą Ewangelię o kobiecie cudzołożnej (J 8,1-11) wyjaśnił czym jest Boże miłosierdzie. Faryzeusze i uczeni w Piśmie przyprowadzili do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie i zapytali, co z nią uczynić, gdyż prawo Mojżeszowe przewidywało za ten grzech ukamienowanie.

  Papież zaznaczył, że małżeństwo będące rzeczywistością ludzką jest też symbolem relacji między Bogiem a Jego ludem. Kiedy niszczymy małżeństwo poprzez cudzołóstwo, to dochodzi także do zaburzenia relacji między Bogiem a ludem. Dodał, że uczeni w Piśmie i faryzeusze zadali to pytanie, aby zastawić pułapkę na Pana Jezusa i móc Go oskarżyć. Gdyby bowiem powiedział, że należy zachowywać prawo, to mogli by wskazać ludowi, że nie jest On tak dobry, jak się zdaje, gdyby zaś kazał kobietę uwolnić, to powiedzieliby, że nie zachowuje prawa. Dla nich nie liczyła się kobieta, grzech, a jedynie zastawienie pułapki na Jezusa. Stąd odpowiedź Pana: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień".

  Franciszek zauważył, że Ewangelia z pewną ironią mówi, iż oskarżyciele odeszli jeden po drugim, poczynając od starszych. Nie mieli czystego konta w niebie. A Jezus pozostał sam na sam z kobietą, jak spowiednik, mówiąc do niej: "Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz".

  Jezus nie stwierdza, że była niewinna, lecz przebacza. Nie mówi, że cudzołóstwo nie jest grzechem, ale jej nie potępia. "To właśnie jest tajemnica miłosierdzia Jezusa" - podkreślił papież zaznaczając, że niełatwo je zrozumieć. Nie gładzi ono grzechów - grzechy gładzi Boże przebaczenie, lecz miłosierdzie jest sposobem, w jaki Bóg przebacza - stwierdził Ojciec Święty.

  ,,Jezus mógł bowiem powiedzieć: przebaczam tobie grzechy, idź w pokoju, tak jak to uczynił paralitykowi, którego spuszczono Mu przez sufit: «Odpuszczają ci się twoje grzechy!». Tutaj mówi: «Idź w pokoju!». Jezus idzie dalej. Poradził jej, by nie grzeszyła więcej. Widać tutaj miłosierną postawę Jezusa: broni grzesznika od jego wrogów; broni grzesznika od słusznego potępienia. Także my, jak wielu z nas powinno pójść do piekła? To potępienie jest sprawiedliwe, a On odpuszcza ponad miarę. W jaki sposób? Poprzez to miłosierdzie" - powiedział Franciszek.

alt

  Papież zauważył, że miłosierdzie idzie dalej i czyni życie osoby takim, że grzech jest jakby odłożony na bok. Jest jak niebo.

Więcej…

 

Ruch Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej organizuje w dniach 1-3 maja Warsztaty Dobrej Zabawy.
Adresatami warsztatów są animatorzy, liderzy wspólnot, kapłani, siostry zakonne, katecheci oraz osoby które pracują z dziećmi i młodzieżą, które szukają inspiracji i ciekawych pomysłów, które chcą obudzić w sobie kreatywność i energię.

  Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i praktyczne przygotowanie do atrakcyjnego prowadzenia zabaw bez użycia alkoholu i innych używek oraz animacji spotkań i pogodnych wieczorów. Tym razem w programie dużym akcentem będą tańce adoracyjne i uwielbienia.
W programie warsztatów występują następujące elementy:
• zabawy na poznanie się
• zabawy integrujące grupę
• zabawy z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych
• animacja zabawy tanecznej
• tańce adoracyjne i uwielbienia
• wykłady na temat animacji zabaw bezalkoholowych oraz roli animatora zabaw bezalkoholowych
• wymiana dotychczasowych doświadczeń prowadzenia zabaw pomiędzy uczestnikami warsztatów
• ewaluacja
  Miejsce warsztatów, posiłki i nocleg: Dom Weselny Biały Dom w Cieciorach 87 k/Turośli. Udział w kosztach: 100 zł. Zachęcamy księży proboszczów o skierowanie i dofinansowanie osób ze swojej parafii aby mieć w swoich wspólnotach tych, którzy pomogą zorganizować i poprowadzić spotkanie młodzieży, festyn lub inne formy aktywności duszpasterskiej. Informacje na www.lomza.oaza.pl oraz u ks. Dariusza Niewińskiego tel. 503319069

Ks. Dariusz Niewiński Moderator Diecezjalny Ruchu Światło - Życie

alt

 
 

______________________

Alpha Ostrołęka