Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:2
Wczoraj:55
Ten tydzień:57
Ten miesiąc:1580
Wszystkie:88685
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
 

Święto św. Krzysztofa - patrona kierowców

W przyszłą niedzielę 27 lipca po wszystkich Mszach świętych będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców i błogosławić pojazdy.

Pojazdy święcone będą na parkingach od strony ul. Ks. Pędzicha i ul. Bohaterów Warszawy.

 

,,Jakże miłuję prawo Twoje, Panie".

,,Niech Twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze. Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą".

,,Jakże miłuję prawo Twoje, Panie".

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian:

  ,,Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
  Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą".

   Oto Słowo Boże.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

  ,,Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
  Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją»".

  ,,«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?». Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
  A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare»".

    Oto słowo Pańskie.

Więcej…

 

W ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających, z powołaniem się na nie, udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie ciąży. Uważając to za absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycznym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP chce wyraźnie zaznaczyć kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka.

  Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobodę przyjmowania określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Zasadą jest zatem możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem.

  W prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji. Przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej i pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg, unikając kary.

  Lekarz powinien informować zainteresowane osoby o metodach regulacji poczęć, w tym o sposobach oraz konsekwencjach zdrowotnych stosowania środków antykoncepcyjnych. Może jednak odmówić kobiecie założenia wkładki wewnątrzmacicznej czy wystawienia recepty na hormonalne preparaty antykoncepcyjne. Tego typu antykoncepcja nie tylko nie ma celu terapeutycznego, ale przede wszystkim posiada lub może posiadać mechanizm nakierowany na uśmiercenie powstałego życia, który w ostateczności może przesądzać o jej skuteczności. Farmaceuta może rozważyć odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych, mimo braku wyraźnego umocowania w przepisach ustawy. Ze względu na klauzulę sumienia lekarz ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia o wskazaniach do przerwania ciąży. Odmowa ze strony lekarza nie pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem poinformowania pacjentki o stanie jej zdrowia i ewentualnych zagrożeniach dla życia oraz zdrowia związanych z kontynuowaniem ciąży. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że powołanie się na klauzulę sumienia za każdym razem wymaga podania dojrzałego uzasadnienia, które może ograniczyć się do wskazania racji moralnych.

  We wszystkich powyższych przypadkach przedstawiciel zawodu medycznego może jednak spotkać się z próbami pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej. Jednym z powodów jest to, że w polskich regulacjach prawnych wskazania do przerwania ciąży, zwłaszcza z przyczyn genetycznych, zostały sformułowane bardzo nieostro, co umożliwia ich różną interpretację. Pojawia się pogląd, że lekarz nie ma możliwości odmowy udziału w realizacji żądania kobiety o przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży, nie ma możliwości odmowy wystawienia recepty na środki antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Wyrażający ten pogląd zapominają, że żądania pacjentki często bywają wyrazem lęku lub osobistych oczekiwań, którym lekarz miałby bezrefleksyjnie czynić zadość. Nieuchronnie do degradacji zawodu lekarza prowadzi wymóg, aby lekarz postępował według podobnych żądań. Wtedy bowiem lekarz lub farmaceuta zostałby sprowadzony do roli usługodawcy w ramach „medycyny życzeń”. Jednym z przejawów tego zjawiska jest też uprzedmiotowienie dziecka od jego poczęcia i uznanie tego, jako ogólnie obowiązującej filozofii wykonywania zawodu lekarza.

Więcej…

 

W dniach 27 czerwca - do 05 lipca 2014 r. nasza parafia organizowała kolonie dla dzieci i młodzieży z Ostrołęki i Szepietowa. Po długiej nocnej podróży dotarliśmy do Białego Dunajca, naszego miejsca zakwaterowania – pięknego pensjonatu. Zajęliśmy pokoje, chwila odpoczynku i snu, obiad i w drogę.

  W dniu przyjazdu udaliśmy się na Gubałówkę. Pogoda już na początku stała się naszym sprzymierzeńcem bo była taka jak jest trzeba na chodzenie po górskich szlakach - udało nam się dojść na miejsce, mieliśmy taki pierwszy czas górskiego przemierzania dla siebie, podziwialiśmy wspaniałe widoki oraz szczęśliwie wrócić do naszego ośrodka.

  Drugiego dnia w niedzielę udaliśmy się do Poronina, aby przeżyć z góralami wspólną Eucharystię. Po powrocie do naszych domków bawiliśmy się na świeżym powietrzu, gdzie animatorzy pod przewodnictwem kleryka Kamila przygotowali nam wieczór pogodny ,zakończyliśmy dzień dyskoteką na której dobrej i przemiłej atmosferze bawiliśmy się. W Poniedziałek zaraz po śniadaniu całą grupą wyruszyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej tam podziwialiśmy park Fatimski, w którym znajduje się ołtarz spod wielkiej krokwi na którym św. Jan Paweł II sprawował Eucharystię. Oczywiście nie zabrakło krótkiej katechezy naszego księdza, który omawiał postacie i wydarzenia biblijne.  O godz. 12 zgromadziliśmy się w Świątyni rozpoczynając Eucharystię od modlitwy Anioł Pański w intencji naszych kolonii oraz papieża Franciszka. Pozostaliśmy w świątyni by posłuchać krótkiej historii sanktuarium góralskiego omówionej przez księdza – pallotyna. A następnie pojechaliśmy na Krupówki, na których zakupiliśmy wiele pamiątek dla naszych kochanych rodziców i krewnych.

  Trzeciego dnia naszych kolonii zwiedzaliśmy Zamek w Nidzicy oraz jego okolice. Kulminacyjnym momentem była plaża oraz kąpiel w jeziorze. Słońce, które nam dopisało sprawiło, że wszyscy byliśmy mocno opaleni, ale i zadowoleni.

  W czwartym dniu naszych wędrówek po górskich szlakach udaliśmy się na Rusinową polanę, na której nasi księża na kamieniu sprawowali Eucharystię. Ci, którzy mieli jeszcze siłę weszli na Gęsią Szyjkę, na której podziwialiśmy niesamowite widoki. W przedostatnim dniu naszych kolonii pojechaliśmy do Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. Tam poszliśmy do ogrodu, w którym wędrowaliśmy drogą kapliczek z tajemnicami różańca oraz przeszliśmy przez bramę z dzwonem, w której każdy symbolicznie miał możliwość uderzenia w dzwon, co z chęcią wszyscy czynili. Ochłodą tego dnia było dla nas oczko wodne z fontanną. Po zwiedzaniu ogrodów wspólnie z tamtejszą wspólnotą parafialną przeżyliśmy Eucharystię u Matki Bożej Królowej Podhala. Po Eucharystii zjedliśmy obiad w naszym ośrodku i wyruszyliśmy na szlak Dolina Strążyską, po dość kamienistym i stromym podejściu doszliśmy na miejsce, w którym całkiem dobrze było widać Giewont. Zaskoczeniem było dla nas to, gdy nasi księża mówią, że idziemy jeszcze dalej. Byliśmy również nad morskim okiem, a niektórzy byli nawet w dolinie pięciu stawów.

  Ostatniego dnia oczywiście wszyscy zwarci, spakowani i przygotowani do wyjazdu, z nutą niechęci na ustach – chciało się jeszcze zostać w tak wspaniałej atmosferze, rodzących się przyjaźni i nowych znajomości… W drodze powrotnej zajechaliśmy do Krakowa, gdzie spędziliśmy przemiłe chwilę zwiedzając rynek, sukiennice… Bardzo szczęśliwi i wypoczęci w trudzie wędrówek górskich wróciliśmy do naszych domów.

Więcej…

 

Komunikat przed Jubileuszową 30 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę 1-14 sierpnia w 2014 roku

  Kochani Pielgrzymi, wyruszający 1 sierpnia na pątniczy szlak Jubileuszowej 30. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, drodzy Pielgrzymi Duchowi, grupy białej św. Jana Pawła II, nasi Dobroczyńcy i Gospodarze, którzy będziecie przyjmowali nas pod swój dach na trasie tegorocznej pielgrzymki.

  Czas tegorocznej pielgrzymki to czas podziękowania Bogu za św. Papieża Jana Pawła II. Przez ostatnie lata, zarówno pielgrzymi na szlaku, jak i pielgrzymi duchowi modlili się, by Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła. Modlitwy zostały wysłuchane. Kościół ma kolejnego świętego Papieża, Polska ma świętego Papieża! Od tej pory nasze modlitwy wznoszą się do Boga za Jego wstawiennictwem. Za Jego przyczyną módlmy się zatem o wiarę w naszych rodzinach, parafiach; prośmy o nowe święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego.

  Hasłem Pielgrzymki Jubileuszowej są słowa: „Wierzę w Syna Bożego”. W czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w Rzymie, podczas Światowych Dni Młodzieży Ojciec Święty Jan Paweł II wyznał: „Wierzę mocno w Jezusa Chrystusa!” Wobec świata wypowiedział świadectwo, które warto nam dzisiaj przypomnieć.

  Papież powiedział m.in.: „Pamiętam, że od dzieciństwa w mojej rodzinie nauczyłem się modlić i ufać Bogu. Pamiętam środowisko mojej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Prowadzili ją księża salezjanie, od których otrzymałem zasadniczą formację do życia chrześcijańskiego. Nie mogę też zapomnieć doświadczenia wojny i lat pracy w fabryce. Moje powołanie kapłańskie dojrzało ostatecznie w okresie drugiej wojny światowej, w czasie okupowania Polski. Tragedia wojenna nadała procesowi dojrzewania mojego życiowego wyboru szczególny koloryt. W tym kontekście objawiała się we mnie coraz jaśniejsza światłość: Bóg chce, abym został kapłanem! Przypominam sobie ze wzruszeniem chwilę, gdy rankiem 1 listopada 1946 roku otrzymałem święcenia kapłańskie.


  Dalszym ciągiem mojego credo jest moja obecna posługa Kościołowi. Kiedy 16 października 1978 roku po wyborze na Stolicę Piotrową zapytano mnie: »Czy przyjmujesz?«, odpowiedziałem: »W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję«. Od tego czasu staram się spełniać swoje zadanie, czerpiąc codziennie światło i moc z wiary, która mnie wiąże z Chrystusem.

  Moja wiara, tak jak wiara Piotra i wiara każdego z Was, nie jest tylko moim dziełem, przyjęciem przeze mnie prawdy Chrystusa i Kościoła. Jest ona w sposób istotny i przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, darem Jego łaski. Pan daje mnie, tak jak daje Wam, swojego Ducha, abyśmy mogli powiedzieć: »Wierzę«. Posługuje się następnie nami, abyśmy dawali Mu świadectwo w każdym zakątku ziemi.

Więcej…

 

Papież na „Anioł Pański”: wobec zła chrześcijanin ma naśladować cierpliwość Boga

  W obliczu zła obecnego w świecie chrześcijanin ma naśladować cierpliwość Boga, ufając w ostateczne zwycięstwo dobra - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra.

  Komentując przypowieść o kąkolu zasianym przez nieprzyjaciela pośród dobrego ziarna, wskazał, że Jezus stawia w niej czoło problemowi zła w świecie i podkreśla cierpliwość Boga. Zauważył, że po hebrajsku słowo „kąkol” ma ten sam korzeń co „Szatan” i odwołuje się do pojęcia podziału.

  Papież zaznaczył, że przypowieść ta mówi, że „zło, które jest w świecie nie pochodzi od Boga, lecz od Jego nieprzyjaciela, Złego”. Nieprzyjaciel ten jest przebiegły, zasiał bowiem zło pośród dobra, tak że ludzie nie są w stanie ich od siebie oddzielić. Może to zrobić tylko Bóg.

  Gdy więc słudzy chcą wyrwać kąkol, właściciel pola, będący obrazem Boga, im tego zabrania, by nie zniszczyli także ziarna. Często bardzo się spieszymy, by osądzać, klasyfikować, oddzielać dobrych od złych, tymczasem Bóg czeka - tłumaczył Franciszek. - Patrzy na „pole” życia każdej osoby z cierpliwością i miłosierdziem. Widzi o wiele lepiej niż my brud i zło, ale widzi też i ziarna dobra, ufnie czekając, aż dojrzeją. Bóg jest cierpliwy, potrafi czekać - przekonywał papież.

Więcej…

 

Apel o oddawanie krwi

  Szpitale w całej Polsce alarmują, że nie można przeprowadzać operacji, bo brakuje krwi. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują zatem do ludzi wrażliwego serca o pomoc. Prośbę wspiera kapelan Polskiego Czerwonego Krzyża w diecezji radomskiej.

  „Nie mamy żadnego moralnego wytłumaczenia z tego, że jesteśmy bierni, zatrzymując dla siebie ten dar wówczas, gdy bezinteresownie, bez żadnego ryzyka moglibyśmy się nim podzielić, ratując komuś życie” – podkreślił ks. Wiesław Lenartowicz.

Oddział Terenowy Nr 41 RCKiK,
07-400 Ostrołęka,
ul. Jana Pawła II 120A
tel. 0-prefix-29 765-16-64

czynne od 7:00 do 13:30

Opr. rafmed/oddajkrew.pl

 

Zapisu na 30. Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską dokonujemy przede wszystkim u swoich duszpasterzy w parafiach od niedzieli 27 do 30 lipca1.

  Zapisy będą prowadzone, w tych samych dniach, również w Sekretariacie Pielgrzymki od niedzieli 27 - 31 lipca w budynku Instytutu Teologicznego w Łomży, przy ul. Sadowej 3 (przy katedrze), w godz. 11.00 - 13.00 oraz w godz. 16-18.

  Do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości. W wypadku, gdy uczestnik pielgrzymki dokonuje zapisu indywidualnie w Sekreta­riacie, powinien przedłożyć właściwą opinię od swojego Księdza Proboszcza.

Młodzież.

- do lat 15 włącznie pielgrzymuje w towarzystwie osoby pełno­letniej,

- od 16 do 18 lat wędruje za pisemną zgodą rodziców, przedsta­wioną przy zapisie2

Wpisowe3 na pielgrzymkę, wynosi: 110 zł (od tego roku, w cenie wpisowego, mamy koszulki, które odbieramy NA TRASIE PIELGRZYMKI w SEKRETARIACIE);

dla uczestników do lat 15 włącznie - 80 zł.

Z opłat zwolnieni są: Służba Medyczna posługująca na pielgrzymce, a także dzieci do 7 roku życia włącznie.

Więcej…

 
 

______________________

Alpha Ostrołęka