Na którą Mszę Świętą uczęszczasz najczęściej ?
 

Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:42
Wczoraj:106
Ten tydzień:464
Ten miesiąc:6233
Wszystkie:129212
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Bp Janusz Stepnowski, przybędzie do naszej wspólnoty parafialnej 28 maja, w czwartek na godz. 1730, by naszej młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania. Módlmy się w sposób szczególny za naszych młodych parafian, którzy staną się dojrzałymi chrześcijanami.

Serdecznie zapraszamy na naszą parafialną uroczystość...

 

alt

Grupa Przyjaciół Parafii ufundowała nowy 12 metrowy dębowy krzyż, który stanął na cmentarzu przykościelnym od ul. Ks. Pędzicha, a który uroczyście zostanie poświęcony przez Ks. Bp Janusza Stepnowskiego, który przybędzie do nas 28 maja, w czwartek na godz. 17:30, by naszej młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania.

 

,,Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości".

Słowa Ewangelii według świętego Jana

  ,,W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza»".

  ,,A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony".

  Oto słowo Pańskie

 

,,Veni, Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Que tu creasti pectora".

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz, Sercom co dziełem są Twych rąk.

 

Znalezione obrazy dla zapytania maryja matka kościoła

 

Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła. Msze święte będą sprawowane o godz. 700; 900; 1600 i 1730.

 

Komunikat Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej dotyczący udziału wiernych w wyborach prezydenckich

  Kościół troszczy się o dobro wszystkich swoich dzieci i zabiega o to, aby warunki społeczne, w których żyjemy, były jak najlepsze. Stąd wynika troska o uczciwy, sprawiedliwy, solidarny rozwój ojczyzny. Troska o ojczyznę jest naszym podstawowym obowiązkiem. Przypominał o tym często św. Jan Paweł II. Nasz wielki rodak mówił 8 czerwca 1987 r. w Warszawie: „Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu i na to dobro muszą być otwarci wszyscy jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się stałego i rzetelnego wysiłku całego społeczeństwa. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy zaś: Miłość Ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości.


  W związku z licznymi pytaniami skierowanymi przez wiernych Kościoła Łomżyńskiego, Kuria Diecezjalna przypomina, że zgodnie ze społeczną nauką Kościoła i nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, chrześcijanin powinien uczestniczyć w budowaniu dobra wspólnego, które „jest zawsze ukierunkowane na rozwój osób". Udział w wyborach jest więc prawem i obowiązkiem wszystkich katolików.

  Warto przypomnieć także przesłanie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego wypowiedziane na Jasnej Górze 3 maja 2015 roku: „dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach (...) jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny. (...)Trzeba ponadto właściwie głosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym."

+ Tadeusz Bronakowski Wikariusz Generalny
 
alt
 
Codziennie w maryjnym miesiącu maju o godz. 17.30 gromadzimy się na Eucharystii połączonej z nabożeństwem majowym.
 

Rodzice mają prawo! Roli wychowawczej rodziców poświęcił papież Franciszek swoją katechezę podczas audiencji ogólnej.

  Zauważył, że rodzicom zmuszonym do intensywnej pracy trudno dziś wychowywać swoje dzieci. Ponadto najrozmaitsi eksperci oskarżyli rodzinę o wyrządzanie młodym wielu szkód i doszło do konfliktu między rodziną a społeczeństwem, co szczególnie widoczne jest w szkole.

  „Rodzicom grozi wykluczenie siebie z życia swoich dzieci. To jasne, że takie podejście nie jest dobre: nie jest harmonijne, nie dialogiczne i zamiast sprzyjać współpracy między rodziną a innymi instytucjami edukacyjnymi, szkołą oraz wielu innymi, przeciwstawiają je sobie.”

  Ojciec Święty zauważył, że w tej sytuacji zadaniem wspólnot chrześcijańskich jest wspieranie misji wychowawczej rodziny.

  „Jak wiele mamy wspaniałych przykładów rodziców chrześcijańskich, pełnych ludzkiej mądrości! Ukazują oni, że dobre wychowanie rodzinne jest podstawą humanizmu. Jego promieniowanie społeczne jest bogactwem pozwalającym na zrekompensowanie niedostatków, ran, braków ojcostwa czy macierzyństwa, które dotykają dzieci mniej szczęśliwe.”

  Na zakończenie papież Franciszek życzył rodzinom chrześcijańskim, aby Pan obdarzył je wiarą, wolnością i odwagą niezbędnymi dla ich misji. Jak podkreślił, jeśli wychowanie rodzinne odnajdzie dumę ze swego protagonizmu, to wiele rzeczy dla niepewnych rodziców i rozczarowanych dzieci zmieni się na lepsze. Nadszedł czas, aby ojcowie i matki powrócili ze swego wygnania i w pełni podjęli swoją rolę edukacyjną.

 

Kościół w Chinach. W Chinach jest to wspomnienie Matki Boskiej z She Shan - Królowej Chin.

24 maja w Kościele Powszechnym obchodzimy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. W Chinach jest to wspomnienie Matki Boskiej z She Shan - Królowej Chin.

 

 

Boże, Rządco świata i Światło narodów,
wejrzyj na cały naród chiński w dniach jego zmagań i cierpień.
Umocnij Kościół w Chinach,
który uczestniczy w cierpieniach Twojego umiłowanego Syna.
Pozwól, aby Jezus Chrystus
dla tamtejszego Kościoła i całego narodu chińskiego
był zawsze światłem i zmartwychwstaniem! 

      Ojcze Niebieski, spraw,
aby z cierpienia Twojego Kościoła wzeszło ziarno,
które dojrzeje do dnia Twojej chwały!
Pozwól wszystkim na udział w tej chwale,
która w Tobie, Ojcze Niebieski,
w Twoim Synu i w Duchu Świętym,
trwa na wieki wieków.
Amen. 

Maryjo, Królowo Chin, módl się Twój naród chiński!

Więcej…

 

Rejonowe spotkania katechetów

Komunikat Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego

  W miesiącu maju i czerwcu br. odbędą się rejonowe spotkania dla katechetów. Tematem spotkań będzie zaangażowanie katechetów w Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016. Zapraszamy wszystkich katechetów zarówno osoby zakonne, kapłanów jak i katechetów świeckich na rejonowe spotkania katechetyczne.

 

W poniedziałek, 1 czerwca 2015 r., Ostrołęka, pw. św. Antoniego (sala parafialna) godz. 17.00, dekanaty: Ostrołęka św. Antoniego, Różan

 

 
 

______________________