Na którą Mszę Świętą uczęszczasz najczęściej ?
 
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:16
Wczoraj:61
Ten tydzień:425
Ten miesiąc:1329
Wszystkie:215892
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Komunikat

Drodzy Bracia i Siostry!


     Już w następną niedzielę 24 lipca br. ruszają zapisy na 32. Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską (PPŁ) na Jasną Górę. Nasi pielgrzymi, przez 13 dni, będą wędrowali do MB Częstochowskiej, Królowej Polski pod hasłem: „Bądźcie miłosierni...”

Drodzy Pielgrzymi!

  Rok Miłosierdzia, który aktualnie przeżywamy skłania każdego z nas do refleksji nad tym wielkim przymiotem Boga, o którym szczególne świadectwo dał nam Jezus Chrystus przez ofiarę Krzyża. Miłosierdziem dzielą się z nami nasi bliźni, których spotykamy na drodze życia, sami też powinniśmy przekazywać ten dar, wobec wszystkich potrzebujących.

www.diecezja.lomza.pl

Więcej…

 

Papież Franciszek poprosił o szczególną modlitwę za zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Podkreślił, że będzie to szczególny Jubileusz Miłosierdzia młodych, obchodzony za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

  „W tych dniach wielu młodych ze wszystkich stron świata zmierza do Krakowa, gdzie będzie miał miejsce XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Również ja w najbliższą środę wyruszę na spotkanie z tymi chłopcami i dziewczętami, by świętować z nimi i dla nich Jubileusz Miłosierdzia, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – mówił Papież.na Anioł Pański. - Proszę, byście towarzyszyli mi modlitwą. Już teraz pozdrawiam i dziękuję tym, którzy pracują, by przyjąć młodych pielgrzymów, wraz z licznymi biskupami, księżmi, zakonnikami i zakonnicami. Szczególną myśl kieruję do bardzo wielu ich rówieśników, którzy nie mogąc być tam osobiście, będą śledzić to wydarzenie za pośrednictwem mediów. Wszyscy będziemy zjednoczeni w modlitwie!”.
bz/ rv

Źródło: RV/jz | Data publikacji: 25.07.2016

Tekst i zdjęcie:www.opoka.org.pl

 

Przesłanie papieża Franciszka do Polaków przed ŚDM

 

Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako zadatek mojej miłości.

Drodzy Bracia i Siostry!

  Bliski jest już trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży, który wzywa mnie na spotkanie młodych z całego świata, zwołanych do Krakowa. Daje mi on także pomyślną okazję, by spotkać umiłowany naród polski. Wszystko odbywać się będzie pod znakiem Miłosierdzia, w tym Roku Jubileuszowym, a także we wdzięcznej i pobożnej pamięci o św. Janie Pawle II, który był twórcą Światowych Dni Młodzieży i zarazem przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej historycznej drodze ku wolności.

  Drodzy młodzi Polacy, wiem, że od dawna przygotowujecie, przede wszystkim przez modlitwę, wielkie spotkanie w Krakowie. Z serca wam dziękuję za wszystko co robicie oraz za miłość, z jaką to czynicie; już teraz obejmuję was i błogosławię.

  Drodzy młodzi ze wszystkich stron Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii! Błogosławię również wasze kraje, wasze pragnienia i wasze kroki do Krakowa, aby były pielgrzymką wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam łaskę doświadczenia w sobie samych Jego słów: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

  Bardzo pragnę się z wami spotkać, aby dać światu nowy znak harmonii, mozaikę różnych twarzy, wielu ras, języków, ludów i kultur, wszystkich jednak zjednoczonych w imię Jezusa, który jest Obliczem Miłosierdzia.

  A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki narodu polskiego! Czuję, że przybycie do was jest wielkim darem od Pana, bo jesteście narodem, który w swoich dziejach pokonał wiele doświadczeń, także bardzo ciężkich i poszedł naprzód z mocą wiary, wspierany macierzyńską ręką Maryi Dziewicy. Jestem przekonany, że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze, które przyniesie mi wiele dobra. Dziękuję wam za modlitwy, którymi przygotowujecie moją wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym świeckim, a zwłaszcza rodzinom, którym symbolicznie przynoszę adhortację apostolską „Amoris laetitia”. Moralne i duchowe „zdrowie” narodu widać po rodzinach. Dlatego św. Janowi Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych małżeństwach i rodzinach. Idźcie dalej tą drogą!

 Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako zadatek mojej miłości. Trwajmy zjednoczeni na modlitwie. I do zobaczenia w Polsce!

Tekst: www.wiara.pl

 

W dniu 23.06.2016r. w wieku 87 lat zmarł Stanisław Rzewnicki nasz wieloletni kościelny. 

   Śp. Stanisław Rzewnicki był wielkim społecznikiem, działaczem między innymi Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ostrołęce, „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce i innych organizacji społecznych.

   Był nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Technikum Mechanicznym nr 1 w Ostrołęce (obecnie ZSZ nr 1 w Ostrołęce) i bliskim przyjacielem dr. Józefa Psarskiego.

   Od 1955 do 1982 pracował w Lokomotywowni PKP w Ostrołęce na stanowisku Kierownika Oddziału Urządzeń Technicznych. W tym okresie był aktywnym działaczem klubów sportowych działających przy PKP w Ostrołęce, a także założycielem powiatowych, miejskich i wojewódzkich kół Towarzystwa Trzeźwości Transportowców. Wraz z ostrołęckimi kolejarzami, aktywnie wspierał działalność Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce, a także Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

   W latach 1982 – 1985 był radnym województwa ostrołęckiego.

   W naszym kościele swoją posługę pełnił od 1996 roku do 2015 roku, jest  znany wszystkim parafianom osiedla „CENTRUM” jako „Pan Stasiu”.

   Był to bardzo skromny i dobry człowiek, który promieniował autentycznym szacunkiem do drugiego człowieka. Żarliwie miłował Boga i szczerze kochał ludzi, a swoją postawą dawał świadectwo tej wiary i żywy przykład jak być dobrym dla innych ludzi.

   Msza żałobna odbyła się o godzinie 13.00 w sobotę 25 czerwca 2016 r. w naszym kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce a ciało zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu.

Jan Rzewnicki

Requiescat in pace... Niech spoczywa w pokoju...

 

Od połowy czerwca 2016 rozpoczeło się przyjmowanie kandydatów na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Kandydat do seminarium duchownego zgłasza się osobiście do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Jana Pawła II, Pl. Jana Pawła II 1 w Łomży.

 

ZGŁASZAJĄC SIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z podaniem motywacji.
  2. Własnoręcznie napisany życiorys.
  3. Świadectwo chrztu i bierzmowania /z adnotacją, kiedy i gdzie zostały przyjęte sakramenty/.
  4. Świadectwo maturalne – /oryginał/ z adnotacją dotyczącą uczestniczenia w katechezie, Świadectwo ukończenia szkoły.
  5. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie.
  6. Opinia Katechety.
  7. Trzy fotografie w stroju wizytowym /krawat, marynarka/oraz zapis cyfrowy fotografii/.
  8. Dowód osobisty, Książeczkę Wojskową, Legitymację Ubezpieczeniową (własną lub rodzica przy, którym jest ubezpieczony).


www.wsd.lomza.pl

Więcej…

 

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego
przed 32. Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę
oraz na rozpoczynające się wakacje 2016 roku

 

Drodzy Bracia i Siostry, Kochana Młodzieży!

  W tym szczególnym Roku Duszpasterskim, Roku Miłosierdzia, nadchodzi upragniony czas wakacji. Niedawno jeszcze przeżywaliśmy obchody 25. rocznicy pielgrzymki do Łomży św. Jana Pawła II. W minionych tygodniach świętowaliśmy również 1050. rocznicę Chrztu Polski. Mieliście zapewne okazję brać udział w różnych wydarzeniach związanych ze wspomnianymi obchodami. Wpisywały się one w codzienne duszpasterstwo parafialne, które w tym czasie Przygotowywało nas wszystkich do 31. Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

  Na początku wakacji pragnę wyrazić swoją wdzięczność księżom, katechetom i wszystkim pedagogom za trud pracy pedagogicznej i wychowawczej, a młodym za otwartość serca, bezinteresowność i otwartość na drugiego człowieka. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w czasie wakacji i urlopów pozostajemy uczniami Jezusa i powinniśmy troszczyć się o udział w niedzielnej Mszy św. oraz o czas na modlitwę. Wszystko to po to, aby pielęgnować w sobie „Nowe Życie w Chrystusie”.

www.pielgrzymka.lomza.pl

 

Święty Bonawentura, biskup i doktor Kościoła

Wielki filozof i teolog

 Jan di Fidanza urodził się około 1218 r. w Bagnoregio koło Viterbo. Jego ojciec był lekarzem. Rodzice obawiali się, czy ich dziecko długo pożyje, było bowiem bardzo słabowite. Pobożna matka złożyła więc ślub, że poświęci syna na służbę Bożą, jeśli ten wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecię miało zostać przyniesione do św. Franciszka z Asyżu, który w natchnieniu miał powiedzieć: O, buona ventura! - co znaczy: O, szczęśliwa przyszłość!
Pierwsze nauki Bonawentura odbył w konwencie minorytów w rodzinnym miasteczku. Po ukończeniu szkoły średniej udał się na na studia filozoficzne na uniwersytecie w Paryżu (1242-1248). Tu, mając 25 lat, wstąpił do franciszkanów. Otrzymał imię zakonne Bonawentura - od słów, jakimi przywitał go wiele lat wcześniej św. Franciszek. Po nowicjacie studiował teologię w Paryżu (1243-1248) pod kierunkiem słynnych franciszkańskich teologów: Aleksandra z Hales, Jana z La Rochelle i Wilhelma z Overnii. Po otrzymaniu stopnia magistra studiował jeszcze dalsze trzy lata (1248-1251), a równocześnie wykładał Pismo święte i Sentencje Piotra Lombarda. W tym też czasie stoczył słowny i pisemny "pojedynek" z Wilhelmem z Saint-Amour i z Tomaszem z Yorku w obronie zakonów żebraczych (franciszkanów i dominikanów). Z tego też czasu pochodzi jego szczytowe dzieło z zakresu teologii dotyczące Trójcy Świętej. Bonawentura zajął się także filozoficznym problemem poznania ludzkiego. W tej kwestii odszedł od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, a zbliżył się do Platona i św. Augustyna. Wreszcie w tym samym czasie wydał tom rozpraw, w którym można odnaleźć syntezę jego myśli filozoficznej i teologicznej.

tekst: www.brewiarz.pl

zdjęcie: rozancw-i-koronki.blog.pl

Więcej…

 

Radio Nadzieja nasz diecezjalny głos...

  Od 25 do 30 lipca zapraszamy specjalnego Studia ŚDM Radia Nadzieja, które będzie nadawać codziennie w godzinach od 12.00 do 15.00. Będzie to realizowany wprost z Krakowa wspólny program stacji zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, do którego należy również nasza diecezjalna stacja.
 
  W każdej godzinie będziemy dwukrotnie nadawać około piętnastominutowe wejścia na żywo (10 minut i 40 minut po pełnej godzinie). Będą one wypełnione materiałami reporterskimi oraz rozmowami na żywo. Będzie to bardzo dynamiczna i interesująca relacja prosto „z serca” Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 
  Dodatkowo nasi reporterzy: Joanna Ekstowicz, Paweł Zyskowski i Jacek Kapuściak będą specjalnie dla Państwa nadawać program z naszego wozu transmisyjnego, który stacjonował będzie w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji oraz tam, gdzie będą pielgrzymi z naszej diecezji.
 
Będziemy również transmitować najważniejsze wydarzenia z pielgrzymki Papieża Franciszka do Polski.

Bądźcie z nami w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie!

www.diecezja.lomza.pl

 
 

______________________