Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:3
Wczoraj:121
Ten tydzień:591
Ten miesiąc:4109
Wszystkie:79806
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Sakrament bierzmowania - dojrzałości chrześcijańskiej w naszej parafii będzie sprawowany 23 kwietnia 2014 r. o godzinie 1730. Z posługą sakramentalną przybędzie do naszej wspólnoty parafialnej Ks. bp Stanisław Stefanek.

Jest to uroczystość dla naszej rodziny parafialnej dlatego serdecznie zapraszamy naszych zacnych parafian.

 

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA WIELKANOC 2014 r.

  Umiłowani Bracia i Siostry!

  Po świętej i bogatej w znaki liturgii Wielkich Dni przeżywamy radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne Święta naznaczone atmosferą oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II, przepełniają nasze serca wdzięcznością wobec Boga za podarowane odkupienie oraz za dar życia i osoby Polskiego Papieża. Przypominamy dziś sobie jedne z ostatnich jego słów: „Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie!” Czynimy je modlitwą o pokój serca każdego z nas, jak i wołaniem o pokój w Europie i na świecie – tym bardziej kiedy myślimy o trudnej i niebezpiecznej sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów. Niech Zmartwychwstały Pan, który działa w głębiach serca, ugasi spory, pomnoży miłość oraz wzmocni wiarę i nadzieję.

  Dzielę się również radością, która przyszła z Watykanu. Papież Franciszek docenił wieloletnią i ofiarną pracę w służbie Stolicy Apostolskiej Księdza Prałata Marka Zalewskiego kapłana Naszego Prezbiterium. Podniósł go do godności Arcybiskupa i mianował Nuncjuszem Apostolskim w Zimbabwe. Ksiądz Prałat przyjmie sakrę biskupią w naszej Łomżyńskiej Katedrze 31 maja o godzinie 17:00. Już dziś na tę uroczystość serdecznie zapraszam i proszę o modlitwę w intencji Arcybiskupa Nominata.

  Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie – głębokiego doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa. Niech każde rodzinne spotkanie, stanie się źródłem radości i mocy potrzebnej w codziennym życiu.

                                    Wasz Biskup
                                                 + Janusz Stepnowski

alt

 

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych.

  Życzeniem Kościoła jest, by obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynały się wieczorem w sobotę, ale nie wcześniej jak po zachodzie słońca. Podkreśla to już sama nazwa "wigilia", która w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest i w tym przypadku. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy - "paschalna" pochodzi z języka hebrajskiego od słowa "pascha" i oznacza tyle co "przejście". Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia.

  • W Wielką Sobotę święcenie pokarmów na nasze stoły wielkanocne, odbywać się będzie w świątyni od godz. 8:00 -17:00, co pół godziny.
  • W Wielką Sobotę o godz. 18:00 Wigilię Paschalną rozpoczniemy obrzędem światła. W czasie tej liturgii odnowimy nasze przyrzeczenia z chrztu świętego, dlatego proszę przynieść ze sobą świece.
  • Przez całą noc, od Wigilii Paschalnej do Rezurekcji, trwać będzie adoracja przy grobie Pana Jezusa.
  • Rezurekcję odprawimy o godz. 6:00, którą poprzedzi procesja wokół świątyni.
  • Z racji Rezurekcji następne Msze święte w Wielkanoc będą sprawowane o godz. 9:00, 10:30, 12:00, 16:00, i 17:30.

Więcej…

 

Dziś Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego. Upamiętnia on mękę i śmierć Chrystusa.  Jest to jedyny dzień w roku, kiedy w kościołach nie odprawia się Mszy Świętej.

  Wierni trwają wtedy w zadumie nad cierpieniem Pana Jezusa. Wielki Piątek jest dniem, w którego centrum stoi Krzyż Chrystusa. We wszystkich parafiach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, która rozpoczyna się wejściem w ciszy, następnie kapłan pada na twarz i leży krzyżem na znak uniżenia wszystkich przed tą wielką tajemnicą męki i śmierci Pana Jezusa, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

  • O godz. 17:00 zostanie  odprawione nabożeństwo Męki Pańskiej.
  • O godz. 20:00, rozpoczniemy od poświęcenia krzyża przy plebani, idąc ulicami naszej parafii Drogę Krzyżową. Na zakończenie zatrzymamy się przy pomniku błogosławionego, a wkrótce świętego Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej nr 10, by rozważając XV stację „Zmartwychwstanie” pomodlić się wspominając Wielkiego Rodaka.

Więcej…

 

Dziś Wielki Czwartek, który rozpoczyna Triduum Paschalne - najważniejsze dni w Kalendarzu Liturgicznym. W tym czasie wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś przypominane zostanie ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i eucharystii. 

  Rano w kościołach katedralnych odbywa się uroczysta Msza odprawiana przez biskupa. To Msza Krzyżma, podczas której poświęcane są oleje przeznaczone do namaszczeń, tzw. Krzyżmo, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia.
  Wieczorem w parafiach sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Upamiętnia ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami. Wtedy to Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii. W wielu parafiach, właśnie na tej Mszy odbywa się też obrzęd obmycia przez kapłana nóg dwunastu mężczyznom. To pamiątka obmycia nóg apostołom przez Chrystusa.

  W naszym kościele, o godz. 18:00, będzie sprawowana Msza Święta Wieczerzy  Pańskiej. Razem z naszą wspólnotą przeżywać liturgię i ustanowiony przez Chrystusa Sakrament Kapłaństwa. W czasie liturgii ks. proboszcz dokona obrzędu umycia nóg prawnikom i pracownikom służby zdrowia. Na zakończenie odprowadzimy Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie do ciemnicy, gdzie adoracja będzie trwała do godz. 21:00.

 

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.

  Święta Wielkanocne nie są tak rodzinne i ciepłe jak Boże Narodzenie, jednak dla chrześcijan mają większe znaczenie. Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian (15,17) stwierdza jednoznacznie: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Zmartwychwstanie Jezusa to centralne święto w roku liturgicznym. Poprzedza je uroczyste Triduum Paschalne.

  Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak to się często przyjmuje, poranna Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Trwa Wielki Tydzień, tydzień przeżywania największych tajemnic naszej wiary. Zmartwychwstanie Chrystusa to centralne święto w roku liturgicznym, które poprzedza uroczyste Triduum Paschalne.

  Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne - wykształcał się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie.

  Obrzędy liturgiczne tych dni są tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej.

 
 

______________________

Alpha Ostrołęka