Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:1
Wczoraj:58
Ten tydzień:393
Ten miesiąc:2048
Wszystkie:95589
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

,,Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę Pana".

,,Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Pośród narodów głoście chwałę Pana".

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

  ,,Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
  Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

             Oto Słowo Boże

 

,,Alleluja, Alleluja, Alleluja Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, A Bogu to, co należy do Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja"

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

  ,,Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?»
  Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga»".

           Oto słowo Pańskie

Więcej…

 

Wiara nie jest darem zarezerwowanym dla niektórych, ale ofiarowanym z hojnością. Wszyscy powinni móc doświadczyć, że się jest kochanymi przez Boga i radości zbawienia. Jest to dar, którego nie wolno zatrzymywać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić. Gdybyśmy chcieli zatrzymać go jedynie dla siebie, stalibyśmy się chrześcijanami wyizolowanymi, jałowymi i chorymi - mówił abp Hoser, cytując słowa papieża Franciszka.

  Kościół powszechny obchodzi 20 października Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i wsparcia materialnego misji na świecie - w ubiegłym roku udało się zebrać ponad milion dolarów. Po Niedzieli Misyjnej w Polsce następuje też Tydzień Misyjny, którego hasłem będą słowa "miłosierdzie Boże dla całego świata". Eucharystię koncelebrował o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds Misji.

30. rocznica śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 19 października 2014 r.

  19 października br. odbędzie się beatyfikacja sługi Bożego Pawła VI – papieża,  który wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał rodzinie.Paweł VI jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 6 adhortacji, ok. 40 różnych listów, 11 listów apostolskich. Ogłosił 61 błogosławionych i 84 świętych i w 1970 przyznał – po raz pierwszy w dziejach – dwóm kobietom tytuły doktorów Kościoła (święte: Teresa z Avili i Katarzyna ze Sieny). Na sześciu konsystorzach mianował łącznie 143 kardynałów.

alt

"Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II." (ks. kard. Stanisław Dziwisz)

 

,,Bóg jest Bogiem niespodzianek..."

Papież przestrzega przed zamykaniem się i zachęca do otwarcia na niespodzianki Boga.

  Do otwarcia się na niespodzianki Boga i niezamykania się na znaki czasu zachęcił Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Komentując słowa Jezusa skierowane do uczonych w prawie (Łk 11,29-32) Franciszek wezwał wiernych, by nie przywiązywali się do swoich idei, ale by podążając wraz z Panem, zawsze odnajdywali rzeczy nowe.

  Ojciec Święty zauważył, że Pan Jezus zwracając się do uczonych w prawie, nazwał ich "plemieniem przewrotnym". Dodał, że często domagają się oni do Jezusa znaków, a On wyrzuca im, że nie są zdolni do odczytania znaków czasu. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ich zamknięcia. Stworzony przez nich system był niemal perfekcyjny i wszyscy Żydzi wiedzieli co wolno, a czego nie wolno czynić. Natomiast to, co czynił Jezus, było dla nich dziwne: chodził z grzesznikami, jadał z celnikami. Było to dla nich groźne i sprzeczne z wypracowaną na przestrzeni dziejów doktryną. Czynili to w swoim pojęciu z miłości do Boga, ale zamknęli się, zapomnieli o historii, o tym, że Bóg nie jest Bogiem prawa, ale Bogiem niespodzianek, jak to niegdyś uczynił wyprowadzając swój lud z niewoli w Egipcie.

Więcej…

 

,,Codziennie odmawiajcie różaniec". Słowa te wypowiedziała Matka Boża w Fatimie. Zapraszamy wszystkich do odmawiania różańca we wspólnocie naszej parafii. Wypraszajmy łaski dla siebie - będziemy każdego dnia zanosić modlitwę w intencji mieszkańców konkretnych ulic naszej wspólnoty parafialnej.

Serdecznie zapraszamy na godzinę 1700

  Kochani! Jest już połowa października… miesiąca szczególnego także dlatego, że jest to miesiąc modlitwy różańcowej.

  Święty Jan Paweł II nie rozstawał się z tą modlitwą. Sam też mówił o Różańcu Świętym, jako ,,ukochanej modlitwie”. Od początku swojego pontyfikatu podkreślał znaczenie Różańca Świętego.

  Cóż takiego jest w modlitwie różańcowej?

  Kiedyś na rekolekcjach usłyszałem porównanie opisujące piękno tej modlitwy. Ksiądz rekolekcjonista powiedział wówczas, że modlitwa różańcowa jest jak prośba dziecka, które nieustannie woła do swojej mamy z prośbą o to czy tamto.

  Jeśli wyobrazimy sobie takie dziecko, od razu mamy przed oczyma obraz dziecka, które nieustannie powtarza swoją prośbę i z determinacją domaga się jej wysłuchania i spełnienia.

Więcej…

 

Druga edycja rekolekcji dla mężczyzn. Tym razem hasłem duchowych zmagań będą słowa Św. Pawła z 2 listu do Koryntian "Moc w słabości się doskonali".

  Pragniemy zaprosić ty, którzy są pozbawieni duchowej energii, aby mogli doświadczyć mocy modlitwy, mocy wspólnoty i  mocy Miłosierdzia. Będziemy przyglądali się męskiej duchowości i odkrywali męski świat rozumu. Tylko moc Ducha Świętego może wszystkie męskie nurty pokierować ku dobru. Tylko światło wiary pomoże nam odkryć jak być lepszym mężem, narzeczonym, synem i ojcem. Zaryzykuj dotknięcia sieci pod duchowym napięciem. - zachęcają organizatorzy rekolekcji.

alt

Termin 28-30 listopada
Miejsce Dom rekolekcyjny w Cieciorach 87 k/Turośli
Koszt 80 zł (nocleg, wyżywienie)
Dojazd własny
Zabieramy ze sobą Pismo Święte, notatnik, śpiwór, prześcieradło i poduszkę.
Zapisy i informacje Łukasz tel. 5013918744, ks. Darek 503319069

 

Papież Franciszek na „Anioł Pański”: dobroć Boga nie ma granic i nie dyskryminuje nikogo

  Dobroć Boga nie ma granic i nie dyskryminuje nikogo - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra w Watykanie.

  Odwołując się do niedzielnej Ewangelii, w której Jezus mówi o zaproszeniu „Boga, którego reprezentuje król, aby wziąć udział w uczcie weselnej”, Franciszek stwierdził: - Zaproszenie ma trzy główne cechy: jest bezinteresowne, szczodre i powszechne. Wielu jest zaproszonych, ale zachodzi coś niespodziewanego: żaden z wybranych nie godzi się wziąć udziału w święcie, mają co innego do roboty. Niektórzy wykazują wręcz obojętność, obcość, a nawet irytację. Bóg jest dobry wobec nas, bezinteresownie oferuje nam swoją przyjaźń, swoją radość, zbawienie, ale wiele razy nie przyjmujemy Jego darów, stawiamy na pierwszym miejscu nasze troski materialne, nasze interesy - zauważył Ojciec Święty.

Dodał, że „pomimo braku posłuszeństwa zaproszonych, Boży plan nie ulega wstrzymaniu”. - Wobec odmowy pierwszych zaproszonych On się nie zniechęca, nie odracza święta, ale kieruje na nowo zaproszenie, poszerzając je poza jakąkolwiek rozsądną granicę i wysyła swoje sługi na ulice i skrzyżowania, aby zebrali wszystkich, jakich znajdą. To zwykli ludzie, biedni, opuszczeni i bez środków do życia, bez różnicy, wręcz dobrzy i źli. I sala wypełniła się „wykluczonymi”. Odrzucona przez niektórych Ewangelia, znajduje nieoczekiwane przyjęcie w wielu innych sercach - mówił Franciszek.

Przekonywał, że „dobroć Boga nie ma granic i nie dyskryminuje nikogo: dlatego uczta darów Pańskich jest powszechna, dla wszystkich”. Wszystkim dana jest możliwość odpowiedzenia na Boże zaproszenie, na Jego wezwanie. Nikt nie ma prawa czuć się uprzywilejowanym czy domagać się wyłączności. Wszystko to prowadzi nas do przezwyciężenia przyzwyczajenia nawyku umieszczania siebie wygodnie pośrodku, jak to czynili arcykapłani i faryzeusze - po to, byśmy otworzyli się na peryferie, uznając, że także ten kto jest na marginesie jest przedmiotem hojności Boga. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby nie sprowadzać Królestwa Bożego do granic „kościółka”, ale rozszerzać Kościół do wymiarów Królestwa Bożego - podkreślił Franciszek.

Więcej…

 

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w spawie I spotkania modlitewno-terapeutycznego dla osób zmagających się z tragiczną śmiercią swoich bliskich

  W dniu 18 listopada mija 100 lat od tragicznej nocy, kiedy w wieku 16 lat została zamordowana Karolina Kózka. Rozpaczali po niej rodzice i rodzeństwo, a jej ciało znaleziono trzy tygodnie po zabójstwie. Od momentu pogrzebu do jej grobu przybywało i nadal przybywa wiele osób, które w sanktuarium bł. Karoliny szukają pocieszenia i ukojenia w bólu. Pielgrzymki i nabożeństwa ożywiły się i przybrały na intensywności od momentu ogłoszenia Karoliny błogosławioną, która została obrana za patronkę Młodzieży Polskiej, a szczególnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, rolników oraz osób poranionych przez traumatyczne doświadczenia, związane z tragiczną śmiercią bliskich im osób.

  Każdego roku w Polsce traci życie w tragicznych okolicznościach kilkanaście tysięcy osób. Giną w wyniku wypadków komunikacyjnych, samobójstw, zabójstw, rozbojów ze skutkiem śmiertelnym, z przedawkowania alkoholu i narkotyków, a także wychodzą i nigdy nie wracają do swoich domów. Te osoby zostawiają swoich najbliższych, którzy ich kochali i potrzebowali. Osamotnionym i pogrążonym w bólu potrzebna jest fachowa pomoc.

Więcej…

 
 

______________________