Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:0
Wczoraj:75
Ten tydzień:75
Ten miesiąc:75
Wszystkie:91347
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
 

,,Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody".

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian:

  ,,Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe".

                          Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

  ,,Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
  A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie».
  Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».
  Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
  Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

                          Oto słowo Pańskie.

Więcej…

 

Decyzją Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, z dniem 28 sierpnia Ks. Wojciech i Ks. Jacek zakończyli swoją trzyletną posługę wikariuszowską w naszej parafii, aby kontynuować posługę kapłańską w Wiźnie i Łapach.

  W imieniu całej wspólnoty pragniemy złożyć Księdzu Wojciechowi i Księdziu Jackowi serdeczne podziękowanie za ich posługę wśród dzieci, młodzieży oraz starszych i jednocześnie życzymy Im wielu łask Bożych i mocy Ducha Świętego w posługiwaniu na Niwie Pańskiej w Wiźnie i Łapach.

 

Biskupi polscy i niemieccy wspólnie uczczą 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W niedzielę 31 sierpnia w katedrze gliwickiej przewodniczący Episkopatów abp Stanisław Gądecki i kard. Reinhard Marx będą celebrować Mszę św. w intencji pokoju na świecie.

  W najbliższych dniach do Polski przybędzie kard. Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec, arcybiskup Monachium i Fryzyngi. Wizytę rozpocznie 31 sierpnia w Gliwicach. W tamtejszej katedrze pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 18.00 rozpocznie się Msza św. z udziałem przewodniczących Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec. Eucharystii przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki, a kazanie wygłosi kard. Reinhard Marx.

  Kolejnym punktem uroczystości będzie modlitwa ekumeniczna i międzywyznaniowa przy dawnej radiostacji gliwickiej. „Prowokacja Gliwicka”, czyli atak na radiostację w 1939 roku przez przebranych w polskie mundury Niemców, stał się dla Adolfa Hitlera pretekstem do rozpoczęcia wojny. Modlitwie w tym miejscu przewodniczyć będą abp Wiktor Skworc z Katowic i abp Ludwig Schick z Bambergu z grup kontaktowych obydwu Episkopatów.

Więcej…

 

Sprawy bioetyczne, w tym krytyczna ocena projektu ustawy o in vitro, były jednym z tematów obradującej na Jasnej Górze Rady Biskupów Diecezjalnych. Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powiedział m.in., że "w kwestii in vitro mamy do czynienia ze skrajnym uprzedmiotowieniem człowieka".

  Wyjaśnił, że procedura in vitro jest nie do pogodzenia z katolicką wizją, także z tego powodu, że ta ostatnia wiąże początki życia ludzkiego z miłością małżonków, a nie tylko z jej technicznymi aspektami. Dodał, że "człowiek nigdy nie może być przedmiotem manipulacji ani produkcji mającej znamiona produkcji zwierzęcej".

  Z kolei przewodniczący Zespołu KEP ds. Bioetycznych abp Henryk Hoser przedstawił negatywną ocenę projektu ustawy o leczeniu niepłodności, zaproponowanego w lipcu br. przez ministerstwo zdrowia. Jego zdaniem projekt ministerialny jest najgorszym z projektów ustawy bioetycznej, jakie zostały do tej pory przygotowane. Wyjaśnił, że Ministerstwo Zdrowia zapowiadając w tytule, że jest to ustawa o leczeniu niepłodności, tak naprawdę ogranicza się tylko do regulacji zasad stosowania technologii in vitro. Czyni to w na dodatek w sposób skrajnie liberalny, nie stosując jakiejkolwiek ochrony życia ludzkiego na etapie embrionalnym.

  Jego zdaniem projekt charakteryzuje się ogromnym deficytem myśli etycznej, dlatego nie sposób traktować tego dokumentu jako poważnej propozycji legislacyjnej. Abp Hoser zauważył, że projekt ten nie pozostaje w zgodzie z Konstytucją RP, która zawiera gwarancje ochrony ludzkiego embrionu. Art. 38 Konstytucji stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu prawną ochronę życia, a z kolei art. 71 przyznaje matce dziecka do szczególnej pomocy władz publicznych zarówno po jak i przed urodzeniem dziecka.

Więcej…

 

XXIII powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

  W sobotę 6 września o godz. 10.00 w Łomży odbędzie się XXIII powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Zapraszamy kapłanów moderatorów i opiekunów wraz ze wspólnotami parafialnymi oaz. Chcemy dziękować Bogu za dar Kanonizacji Jana Pawła II i prosić Matkę Bożą Pięknej Miłości o wstawiennictwo i łaski do pracy formacyjnej w ciągu roku.

  Nasze spotkanie rozpoczniemy przy pomniku Świętego Jana Pawła II, na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym. Następnie radosnym korowodem wszystkich wspólnot oazowych, ze śpiewem na ustach przejdziemy przez Stare Miasto do budynku Szkół Katolickich.
Eucharystii będzie przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski

Program Pielgrzymki:
10.00 - Zawiązanie wspólnoty i dziękczynienie za Kanonizację Jana Pawła II (Plac przed WSD)
11.00 – Przemarsz ewangelizacyjny przez Stare Miasto do budynku Szkół Katolickich
11.30 - Godzina Świadectwa (Sala Widowiskowa)
12.45 – przejście do Katedry i przygotowanie do Eucharystii
13.00 - EUCHARYSTIA
14.15 - Agapa (ogrody za Białym Domkiem)
14.45 – „Pogodny wieczór” przygotowany przez poszczególne oazy
16.00 - Zakończenie


  W imieniu Diakonii Oaz Rekolekcyjnych serdecznie zapraszam wszystkich: kapłanów, kleryków, osoby konsekrowane, rodziny Domowego Kościoła, młodzież i dzieci wraz z rodzicami, do wzięcia udziału w wielkim dziękczynieniu Ruchu.

ks. Dariusz Niewiński Diecezjalny Moderator Ruchu Światło-Życie

ks. Zbigniew Pyskło Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego

 

„Chrześcijanin potrafi dawać. Jego życie jest pełne wielkodusznych uczynków – lecz ukrytych – dla bliźniego”.

  Tweet Franciszka dobrze wyraża jego duchowość miłości bliźniego, której nierzadko towarzyszy konkretna pomoc dla potrzebujących.: „Papież nie robi nic wyjątkowego. Robi dokładnie to, co robił Chrystus – mówi papieski jałmużnik abp Konrad Krajewski. – Proszę zobaczyć: gdy czytamy Ewangelie, one wręcz trąbią o tym, że Jezus chodził do tych, którzy są ubodzy, do tych, którzy są w potrzebie, do tych, którzy gdzieś się zagubili.

  Papież nic innego nie robi. Naśladuje Jezusa. Jest Jego ikoną. To my troszeczkę odeszliśmy od takiego sposobu widzenia naszego życia w świetle Ewangelii. Więcej czytamy książek o Ewangelii, niż samej Ewangelii. Dlatego Papież mówi: «Czytajcie Ewangelię. Zobaczycie, jaka jest ona prosta. Jak jej drogowskazy są klarowne». I stąd to jego pochylenie nad ludźmi ubogimi. Ale jako o ubogich nie chodzi o tych z marginesu, którzy śpią pod mostami, którzy piją… to nie o takich ubogich chodzi. To znaczy o nich też. Ale to nie jest cały Kościół. Stąd Papież mówi o peryferiach. O tych, którzy się źle mają. Bo można być bardzo bogatym, a strasznie biednym przed Bogiem” – dodaje abp Krajewski.

Opr. rafmed/opoka.pl/twitter.pl

 

Katolicka Rozgłośnia Diecezji Łomżyńskiej

Codziennie w dobrym nastroju

  1 września w życie wchodzi jesienna ramówka Radia Nadzieja. Po wakacyjnej przerwie wracają Wasze ulubione audycje: Nic o nas bez nas, Rynek Prasowy, Zielono Mi, Panie Przodem, Z Prawem nie na Lewo, Dźwięki Klasyki, Poznaj Siebie i ABC Wiary.

  Uwaga! Zmienia się dzień i godzina emisji programu Życie na Trzeźwo. Od 2 września na spotkanie z Małgorzatą Chojnowską i ks. Tomaszem Wilgą zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 19.00.

Pojawią się też nowości:

W poniedziałek o 10.40 Paweł Zalewski zaprasza na audycję Pod Lupą Historii. Także w poniedzałek, ale o 18.15 Katarzyna Tarasiuk poleca Audycję Bardzo Kulturalną.

Środa o 15.20 to na naszej antenie czas na rozmowy o małżeństwie i rodzinie. Zapraszamy w imieniu Joanny Ekstowicz i ks. Jacka Kotowskiego, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin.

Opr. rafmed/radionadzieja.pl

 
 

______________________

Alpha Ostrołęka