Na którą Mszę Świętą uczęszczasz najczęściej ?
 

Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:189
Wczoraj:236
Ten tydzień:189
Ten miesiąc:4991
Wszystkie:108175
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

W drugim tygodniu ferii nasza parafia organizuje półkolonie dla dzieci ze szkoły podstawowej, ale już od dzisiaj prosimy o zgłaszanie dzieci na to zimowisko pełne atrakcji, które będą trwały od poniedziałku do piątku, w godz. 1000 - 1400.

Plan Półkolonii Parafialnych

Poniedziałek 26.01.2015r. - Zobacz relację zdjęciową

Wtorek 27.01.2015r.

9:00 – Wyjazd do Łomży

10:00 – 14:00 – Wizyta w: Muzeum Diecezjalnym, Zakonie Braci Franciszkanów, Seminarium Duchownym, Katedrze Łomżyńskiej, lokalu gastronomicznym                               

14:30 – Zakończenie II dnia półkolonii

Środa 28.01.2015r.

10:00 – Rozpoczęcie dnia

10:30 – 13:30 – Zajęcia sportowe na hali w Szkole Podstawowej nr 10

13:30 – Posiłek

14:00 – Zakończenie III dnia półkolonii

Czwartek 29.01.2015r.

10:00 – Rozpoczęcie dnia

10:30 – 13:30 – Dyskoteka i konkursy na hali w Szkole Podstawowej nr 10

13:30 – Posiłek

14:00 – Zakończenie IV dnia półkolonii

Piątek 30.01.2015r.

10:00 – Rozpoczęcie dnia

10:30 – 13:30 – Wyjazd na basen, kręgielnie

13:30 – Posiłek

14:00 – Zakończenie V dnia półkolonii

 

  W ostatnią niedzielę stycznia już po raz 62. obchodzony będzie Światowy Dzień Trędowatych. Z tej okazji na całym świecie, także w polskich kościołach, zbierane będą są pieniądze na rzecz ośrodków dla trędowatych. Pomimo postępów w medycynie, każdego roku notuje się ponad 200 tys. zachorowań – zwraca uwagę dr Kazimierz Szałata, prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau, która zajmuje się profilaktyką i opieką nad chorymi na trąd. W opiekę nad chorymi na świecie największy wkład wniosły misyjne i opiekuńczo lecznicze ośrodki Kościoła katolickiego.

Co należy wiedzieć o trądzie

  Trąd to przewlekła choroba zakaźna, którą wywołuje bakteria Hansena. Jest chorobą podstępną, można przez wiele lat być zarażonym bez żadnych objawów. Zarażenie trądem podobnie jak gruźlica następuje poprzez drogi oddechowe. Najczęściej na trąd zapadają osoby niedożywione, osłabione - stąd mówi się, że jest to choroba biedy. Trąd nie jest chorobą dziedziczną – chora matka rodzi zdrowe dzieci. Jest natomiast chorobą okrutnie okaleczającą człowieka.

Więcej…

 

,,Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami".

Czytanie z Księgi proroka Jonasza:

  ,,Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej".

               Oto Słowo Boże

alt

 

,,Alleluja, Alleluja, Alleluja Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja"

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka:

  ,,Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim".

           Oto słowo Pańskie

 

alt

W każdą niedzielę po każdej Mszy świętej wieczornej, o godz. 1830, zapraszamy młodzież gimnazjum i szkół średnich na spotkania oazowe.

Więcej…

 

Wizyta kapłana w naszym domu jest przestrzenią modlitwy, w której wspólnie dziękujemy za otrzymane łaski i prosimy o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników.

  Duszpasterze udadzą się do Was, aby we wspólnej modlitwie w imię Chrystusa, wnieść do rodzin Boże błogosławieństwo. Odwiedziny te zechciejmy przeżyć jako akt religijny z całą rodziną.

  Do wizyty przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, na stole ma znajdować się krzyż, woda święcona, dwie świece i Pismo Święte i kartki legitymacje otrzymane w czasie spowiedzi wielkanocnej. Tradycyjnie z racji kolędy – w miarę możliwości - składamy ofiarę, która przeznaczona jest na budowę kościoła i utrzymanie księży.

Zobacz porządek wizyty duszpasterskiej

 

Pod hasłem „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami” 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony będzie XV Dzień Islamu.

  Przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na koniec miesiąca Ramadan w 2014 r. nosi tytuł „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i chrześcijanami” i jest hasłem tegorocznego Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Przewodniczący PRDM kard. Jean-Louis Tauran zachęca w nim do podjęcia wspólnego wysiłku budowania pokoju i pojednania zwłaszcza tam, gdzie chrześcijanie i muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństw wojny. „Oby nasza przyjaźń zawsze inspirowała nas do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób przyczynimy się do zmniejszenia napięć i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażmy również, że religie mogą być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa” – pisze kard. Tauran. Zachęca, by modlitwa, pojednanie, sprawiedliwość, pokój i rozwój pozostały naszymi priorytetami dla pomyślności i dobra całej rodziny ludzkiej.

Więcej…

 

 

alt

Caritas - sieć miłości

  25 lat temu zostały reaktywowane struktury Caritas w Polsce. Z tej okazji rok 2015 obchodzony jest jako Rok Caritas. „Niech świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego promieniuje na całe społeczeństwo polskie” – życzy z tej okazji Ojciec Święty Franciszek.

  – Pomimo trudnych początków po 1990 roku, dzięki wielkiemu wysiłkowi osób zaangażowanych w pomoc drugiemu człowiekowi oraz zaufaniu Polaków, możemy dziś dziękować za 25 lat ze świadomością godnej odpowiedzi na bolączki polskiego społeczeństwa – podkreśla ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

alt

  Dziś obok ogólnopolskiej Caritas funkcjonują 44 Caritas diecezjalne, które lokalnie niosą pomoc potrzebującym. Caritas prowadzi blisko 900 wyspecjalizowanych placówek: noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, hospicja, świetlice socjoterapeutyczne i warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej. Powstają także okna życia,  punkty wydawania odzieży i dystrybucji żywności. Co roku Caritas wydaje ubogim ok. 1 mln 800 tys. posiłków. Najbardziej znanym symbolem Caritas w Polsce jest świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, dzięki tej akcji blisko milion dzieci otrzymało pomoc. Na pomoc Caritasu mogą liczyć osoby poszkodowane w wyniku katastrof naturalnych, tak w Polsce, jak i na świecie, a także ofiary konfliktów zbrojnych. Tylko w 2014 roku Caritas Polska, współpracując z Caritas Europa i Caritas Internationalis, realizowała projekty pomocy w 20 krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i innych.

Więcej…

 
 

______________________