Licznik odwiedzin:
Dzisiaj:53
Wczoraj:71
Ten tydzień:193
Ten miesiąc:2238
Wszystkie:98486
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszecgświata zakończymy stary rok liturgiczny a w przyszła niedziela to początek nowego roku liturgicznego i I Niedziela Adwentu.

  • W ostatnią niedzielę roku liturgicznego tj. 23 listopada w naszej parafii będziemy gościć wyjątkowych gości a będą nimi Siostry Benedyktynki Misjonarki, które wygłoszą do nas Słowo Boże.

 

,,Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego".

 

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

,,Bracia:
  Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.   Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
  Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

        Oto Słowo Boże

 

,,Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja".

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

  ,,Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”.
Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? ”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»".

             Oto słowo Pańskie

Więcej…

 

,,PROFESOR BOGDAN CHAZAN W ŁOMŻY - ŚWIĘTO DUSZPASTERSTWA RODZIN DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ"

  ,,Tytuł spotkania: „Rodzina drogą Kościoła. Refleksje nad Listem św. Jana Pawła II do rodzin”. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi: profesor Bogdan Chazan – były dyrektor Szpitala im. św. Rodziny w Warszawie, biskup Stanisław Stefanek – biskup senior diecezji łomżyńskiej i członek Prezydium Papieskiej Rady Rodziny".

  • Warto zapoznać się z kwestiami rodziny i życia poruszanymi na sobotnim sympozjum
  • Zajrzyj na stronę duszpasterstwa rodzin diecezji łomżyńskiej: www.www.duszpasterstworodzin.lomza.pl oraz stronę: http://lomzynskie24.pl Będziesz wiedział więcej. Polecamy...
 

Pierwsza niedziela Adwentu, 30 listopada, zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka rozpocznie w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego. – Chcemy być na nowo obudzeni i porwani do głębokiego przeżywania naszego powołania – mówi m. Letycja Niemczura, zapraszając na inaugurację Roku. W Polsce rozpoczną go uroczystości na Jasnej Górze.

  Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku. W Watykanie jego otwarcie będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra 29 listopada. W Polsce zainauguruje go w pierwszą niedzielę Adwentu uroczysta Msza św. o godz. 11.00 oraz Apel Maryjny na Jasnej Górze.

  Podczas nadchodzącego roku będzie miało miejsce wiele spotkań i innych wydarzeń poświęconych życiu konsekrowanemu. Jedno z nich to zaplanowane na kwiecień 2015 roku sympozjum dotyczące soborowego dekretu „Perfecta caritatis” o odnowie życia zakonnego. Między innymi z okazji 50. rocznicy ogłoszenia tego dokumentu Ojciec Święty zdecydował, że rok 2015 będzie Rokiem Życia Konsekrowanego.

Więcej…

 

,,Franciszek jasno o aborcji, eutanazji i in vitro"

„Wierność Ewangelii życia i poszanowanie go jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominującym nurtem, które w szczególnych okolicznościach mogą prowadzić do sprzeciwu sumienia” - powiedział Franciszek do włoskich lekarzy katolickich.

  Papież zdecydowanie odrzucił różne formy „fałszywego współczucia”, promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie „in vitro”, czy też wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych. Franciszek przyjął dziś członków Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich. Obchodzi ono 70 rocznicę istnienia. W swoim przemówieniu Ojciec Święty zauważył, że pomimo postępów medycyny umożliwiających skuteczniejsze wyleczenie pacjentów, można dostrzec mniejszą zdolność do troski o człowieka. Stąd konieczne jest umocnienie wymiaru etycznego różnych dziedzin medycyny. Papież zachęcił lekarzy katolickich, aby swój zawód pojmowali jako powołanie w wymiarze humanistycznym i duchowym, wręcz jako apostolat ludzi świeckich.

 

alt


  Franciszek podkreślił, że troska o ludzkie życie, zwłaszcza osób chorych, w podeszłym wieku, czy dzieci wiąże się głęboko z misją Kościoła. Czuje się on również powołany do udziału w debacie na temat życia ludzkiego, przedstawiając swoją wizję, zbudowaną na Ewangelii. Zauważył, że często mówiąc o jakości życia ogranicza się ją do możliwości ekonomicznych, dobrobytu, piękna i radości życia fizycznego, zapominając o innych głębszych wymiarach egzystencji - relacyjnym, duchowym i religijnym. „Jednakże w świetle wiary i prawego rozumu życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze posiada swą jakość. Nie ma życia ludzkiego bardziej świętego niż inne, tak jak nie ma życia ludzkiego jakościowo bardziej znaczącego niż inne, jedynie na mocy zasobów, praw, większych możliwości ekonomicznych i społecznych” - powiedział papież.

  Ojciec Święty wskazał, że zadaniem lekarzy katolickich jest zaświadczenie słowem i przykładem, iż życie ludzkie jest zawsze święte, cenne i nienaruszalne i jako takie musi być kochane, bronione i chronione. Jednocześnie zachęcił ich do współpracy z osobami innych wyznań, religii czy światopoglądów uznających godność osoby ludzkiej za kryterium swej działalności.

Więcej…

 

List otwarty Bpa Tadeusza Bronakowskiego do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów

  Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wystosował do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów apel o zaprzestanie działań prowadzących do złagodzenia prawa dotyczącego reklamy alkoholu w Polsce. Poniżej zamieszczamy jego treść:

 

Aby ocalić życie tysięcy Polaków,
reklama i promocja alkoholu powinny być zakazane!

 

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowna Pani Premier!
Szanowni Panowie Marszałkowie!
Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie!

 

  W parlamencie ponownie próbuje się złagodzić prawo dotyczące reklamy alkoholu. Są to działania wyjątkowo niebezpieczne i szkodliwe. Badania prowadzone przez ekspertów pokazują wyraźnie, że reklama i promocja alkoholu wpływa na jego większe spożycie, zwłaszcza wśród osób młodych.

  Już teraz w Polsce nadużywanie alkoholu jest wręcz społeczną plagą. W Polsce żyje prawie milion osób uzależnionych, od 2,5 do 4 mln pije ryzykownie i szkodliwie. Rodzi to ogromne problemy społeczne: już ponad 1,5 miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, a 2 miliony osób doświadcza przemocy na tle alkoholowymi. Polak średnio spożywa ponad 9,5 litra czystego alkoholu, a dodatkowo ok. 3 litry alkoholu nierejestrowanego. Jeden punkt sprzedaży przypada dzisiaj na mniej niż 300 mieszkańców. Badania pokazują, że w ciągu ostatnich 30 dni przynajmniej raz upił się co piąty uczeń trzeciej klasy gimnazjum i co trzeci z drugiej klasy liceum.

Więcej…

 

,,To, co dostałeś od Jezusa jest bezcenne, ale..."

,,Jezus nie żąda od nas, byśmy zachowali Jego łaskę w sejfie, ale chce, abyśmy używali jej z pożytkiem dla innych" - powiedział papież Franciszek w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w Watykanie.

  Ojciec Święty zachęcił do lektury i kontemplacji fragmentu Ewangelii św. Mateusza (25,14-30) zawierającej przypowieść o talentach. "Ta przypowieść, pobudza nas, byśmy nie ukrywali naszej wiary i naszej przynależności do Chrystusa, do nie zakopywania Słowa Ewangelii, ale sprawia, aby krążyło ono w naszym życiu, w naszych relacjach, w konkretnych sytuacjach, jak moc, która rodzi problemy, która oczyszcza, która odnawia" - powiedział papież.

  Papież nawiązał do słów dzisiejszej Ewangelii zawierającej przypowieść o talentach. "Człowiek z przypowieści przedstawia Jezusa, sługami są uczniowie a talenty to majątek, jaki Pan im powierza: Jego Słowo, Eucharystia, wiara w Ojca Niebieskiego, Jego przebaczenie ... w sumie - Jego najcenniejsze dobra" - wyjaśniał Franciszek. Zwrócił uwagę na powszechne użycie terminu "talent", które wskazuje na wybitną zdolność indywidualną - na przykład w muzyce, sporcie, i tym podobne.


  Wskazując na sługę "złego i gnuśnego", który zakopał swój talent papież zaznaczył, że jego postawa pokazuje strach przed ryzykiem blokujący kreatywność i płodność miłości. "Jezus nie żąda od nas, byśmy zachowali Jego łaskę w sejfie, ale chce, abyśmy używali jej z pożytkiem dla innych. To tak, jakby nam powiedział: `Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje przebaczenie: weź je i obficie z nich korzystaj` - mówił Ojciec Święty i pytał: "A my, co z tym zrobiliśmy? Kogo "zaraziliśmy" naszą wiarą? Ile osób podnieśliśmy na duchu naszą nadzieją? Ile miłości dzieliliśmy z naszym bliźnim?"

Więcej…

 

KOMUNIKAT Wydziału Duszpasterstwa Rodzin dotyczący rekolekcji dla małżeństw Spotkania Małżeńskie

  Wydział Duszpasterstwa Rodzin informuje, iż razem z ruchem Spotkania małżeńskie organizuje i zaprasza na weekendowe rekolekcje dla małżeństw w Sanktuarium Matki Bożej w Hodyszewie w dniach od 21 do 23 listopada 2014 roku. Początek spotkania w piątek 21 listopada o godz. 17.30, a zakończenie w niedzielę 23 listopada o godz. 15.00.

  Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw o różnym stażu małżeńskim i zaangażowaniu religijnym, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Zapraszamy zarówno tzw. „dobre małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty czy myślące o rozstaniu.


Wszelkich informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:
Bożena i Przemysław Sułkowscy
tel. 661 754 243 (dzwonić po 17.00)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
oraz na stronie: www.spotkaniamalzenskie.pl

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa!

Ks. Jacek Kotowski Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 
 

______________________